OSH | Odborový svaz hasičů

Zvýšení zvláštního příplatku od 1. ledna 2019

Dnes se předseda Odborového svazu hasičů společně s 1. místopředsedou Jiřím Jílkem zúčastnil důležitého jednání s generálním ředitelem HZS ČR genmjr. Ing Drahoslavem Rybou a náměstkem generálního ředitele HZS ČR pro řízení lidských zdrojů plk. doc. JUDr. Františkem Vaverou, PhD., LLM. Při jednání byly osobně projednány připomínky OSH k návrhu pokynu, který bude upravovat seznam činností a výši zvláštního příplatku po 1. lednu 2019. Při tomto jednání se odborům podařilo ještě vyjednat zvýšení částky výjezdovým hasičům o sto korun na 5 600 korun, což činí celkově pro 6 700 hasičů výdaj asi 10 miliónů k již plánované částce 300 mil. korun. K částce 5 600 kč je potřeba ještě připočítat 25 procent na přesčasy a pohotovost, takže pro výjezdové hasiče bude navýšení na téměř sedm tisíc korun. Zdeněk J. Oberreiter, předseda OS hasičů

Přehled činností a výše zvláštního příplatku

Naši partneři

Menu