OSH | Odborový svaz hasičů

Důchodové a úrazové pojištění ERGO Renta.

www.osh.cz

Odbory pro Vás exkluzivně vyjednaly.
Unikátní nabídka ERGO pojišťovna, a.s. pro všechny příslušníky a zaměstnance HZS ČR a členy jejich rodin se speciálními slevami vyjednanými OSH ČR.
Nabídka je postavena na dlouholeté, vzájemně prověřené spolupráci ERGO pojišťovna, a.s.  a  OSH ČR a je bez ohledu na rizikovost povolání.
Srovnejte krok s kolegy ze západní Evropy!
Co vám konkrétně nabízíme:

  • Výjimečný produkt na trhu, který Vám zajistí doživotní příjem v případě závažného úrazu s trvalými následky (nehodnotí se podle pravidel ČSSZ).
  • Nabídka je bez ohledu na rizikovost povolání.
  • Krytí rizik 24 hodin denně po celém světě.
  • Pojistné krytí se vztahuje na soukromí i profesní život.
  • Cenové zvýhodnění pro příslušníky a zaměstnance HZS, členy jejich rodin, děti a partnery.
  • Doživotní úrazový důchod zvyšuje částku, na kterou má hasič nárok ze zákona o služebním poměru.
  • Doživotní důchod zajišťuje i ty hasiči, kteří nárok na výsluhy ještě ze zákona o služebním poměru nemají.

My spoléháme na Vás, Vy se spolehněte na nás!

Chcete vědět víc:  viz. přílohy a osh@ergo-procz.cz

Hlavní koordinátor projektu:
Erika Jelinková
Šéf reprezentant

Prezentace ERGO

Naši partneři

Menu