OSH | Odborový svaz hasičů

Již 29 let pomáháme příslušníkům a zaměstnancům HZS ČR


Ekonomika padne, pokud mzdy neporostou dost

Rozhovor předsedy ČMKOS Josefa Středuly v MF DNES Odboráři požadují, aby mzdy letos rostly v ekonomice o šest až sedm procent. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef…

Datum: 04.01. 2020

Hasičské auto v plamenech

Toto je moment, kdy plameny požáru obklopily automobil australských hasičů z Nowra v Novém Jižním Walesu. Velitel nebo strojník žádá kolegu Jaspera, aby vytáhnul ochrannou přikrývku. Posádka…

Datum: 01.01. 2020

Podobnost čistě náhodná

Pamětníci roků 2010 až 2014 si jistě vybaví jaká situace byla v těchto letech v České republice. Porovnejte si okolnosti z této doby a současný stav. Originál článku:…

Datum: 04.12. 2019


Co jsme docílili a co děláme  pro naše členy:

 • zařazení činností při zásahu do I. skupiny rizika
 • v roce 2015 jsme docílili navrácení platů na úroveň před necitlivým snížením platů v roce 2011
 • ozdravné pobyty, odchodné, „renta“, úmrtné a jiné kompenzace
 • docílili jsme postupné navrácení tvorby FKSP na dvě procenta
 • poskytujeme naším členům nejlepší odpovědnostní a úrazové pojištění
 • členové OSH mají možnost být účastníky Vzájemného podpůrného fondu
 • z obou pojistných produktů se členům OSH  již dostalo pomoci za více než 120 mil. Kč
 • rozšířili jsme sociální výpomoci ze vzájemného podpůrného fondu, dosud jsme vyplatili 14 mil. Kč
 • expresní bezplatné právní poradenství „24 hod“
 • bezplatné poradenství v rámci právního poradenství ČMKOS
 • bezplatné zastoupení před soudem pro každého člena v rámci právní věci v přímé souvislosti s pracovním, nebo služebním poměrem
 • v roce 2003 jsme spoluzaložili Nadaci policistů a hasičů
 • jednáme v rámci ČMKOS s vládou o platech v nepodnikatelské sféře
 • jednáme nezávisle se zákonodárci obou komor Parlamentu
 • usilujeme o zařazení onemocnění hasičů rakovinou na seznam nemocí z povolání
 • účastníme se všech aktivit proti zdanění výsluh
 • aktivně se účastníme schvalovacího procesu legislativy v oblasti PO a služebního poměru
 • vyjednáváme v krajích o kolektivních smlouvách a FKSP
 • finančně podporujeme pořádání sportovních akcí našimi ZO
 • zajišťujeme pro členy výhodné smlouvy s T Mobile

Nebojujeme jenom proto, abychom vyhráli, ale hlavně proto, abychom se nedali.

Naši partneři

Menu