OSH | Odborový svaz hasičů

Již 30 let pomáháme příslušníkům a zaměstnancům HZS ČR


ČMKOS

Proběhla první virtuální videokonference ČMKOS CO TĚ ČEKÁ ČESKÁ REPUBLIKO?

Datum: 16.11. 2020

Omezení provozu centrály

V následujících 14ti dnech, bude z důvodu stávající situace omezen provoz centrály OSH. V režimu home office jsme k dispozici prostřednictvím e mailu a mobilních telefonů. Jiří Jílek předseda OSH.

Datum: 16.10. 2020

Jednání předsednictva OSH

Dne 24. a 25. 9. 2020 proběhlo jednání předsednictva OS hasičů. Po rozhodnutí zrušit z důvodu aktuální situace konání VIII. sjezdu, převzalo předsednictvo pravomoci dle čl 9,pís. c) Stanov.…

Datum: 26.09. 2020

VIII. Sjezd OS hasičů - ZRUŠENO

Předsednictvo OSH na svém jednání 26.8.2020 rozhodlo o svolání VIII. Sjezdu OSH na den 25.9.2020. Uskuteční se v Multifunkčním centru Hlinsko od 10,00 hodin. OSH.

Datum: 01.09. 2020Co jsme docílili a co děláme  pro naše členy:

 • zařazení činností při zásahu do I. skupiny rizika
 • v roce 2015 jsme docílili navrácení platů na úroveň před necitlivým snížením platů v roce 2011
 • ozdravné pobyty, odchodné, „renta“, úmrtné a jiné kompenzace
 • docílili jsme postupné navrácení tvorby FKSP na dvě procenta
 • poskytujeme naším členům nejlepší odpovědnostní a úrazové pojištění
 • členové OSH mají možnost být účastníky Vzájemného podpůrného fondu
 • z obou pojistných produktů se členům OSH  již dostalo pomoci za více než 120 mil. Kč
 • rozšířili jsme sociální výpomoci ze vzájemného podpůrného fondu, dosud jsme vyplatili 14 mil. Kč
 • expresní bezplatné právní poradenství „24 hod“
 • bezplatné poradenství v rámci právního poradenství ČMKOS
 • bezplatné zastoupení před soudem pro každého člena v rámci právní věci v přímé souvislosti s pracovním, nebo služebním poměrem
 • v roce 2003 jsme spoluzaložili Nadaci policistů a hasičů
 • jednáme v rámci ČMKOS s vládou o platech v nepodnikatelské sféře
 • jednáme nezávisle se zákonodárci obou komor Parlamentu
 • usilujeme o zařazení onemocnění hasičů rakovinou na seznam nemocí z povolání
 • účastníme se všech aktivit proti zdanění výsluh
 • aktivně se účastníme schvalovacího procesu legislativy v oblasti PO a služebního poměru
 • vyjednáváme v krajích o kolektivních smlouvách a FKSP
 • finančně podporujeme pořádání sportovních akcí našimi ZO
 • zajišťujeme pro členy výhodné smlouvy s T Mobile

Nebojujeme jenom proto, abychom vyhráli, ale hlavně proto, abychom se nedali.

Naši partneři

Menu