OSH | Odborový svaz hasičů

Již 30 let pomáháme příslušníkům a zaměstnancům HZS ČR


Dnes je nám 30 let.

Mimořádný sjezd, rozdělující FOSPP a ustavující sjezd OSH v Bratislavě 23. ledna 1993 V důsledku rozdělení státu – ČSFR, bylo z praktických důvodů nutno rozdělit i FOSPP na dvě republikové…

Datum: 23.01. 2023

Prodloužení smlouvy se SON.

V minulých dnech byla prodloužena smlouva o poskytování právního a odborného poradenství v oblasti bydlení se společností SON (Sdružení nájemníků ČR) Tato společnost v rámci poradenství…

Datum: 11.01. 2023

Platy na rok 2023

Vláda včera schválila návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2023.

Datum: 08.12. 2022

Jednání komise pro novelizaci služebního zákona

Dnes 24.11.2022 se sešla komise pro přípravu novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů č. 361/2003 Sb. na svém 2. jednání. Za OS hasičů se zúčastnili předseda Jiří…

Datum: 24.11. 2022Co jsme docílili a co děláme  pro naše členy:

 • zařazení činností při zásahu do I. skupiny rizika
 • v roce 2015 jsme docílili navrácení platů na úroveň před necitlivým snížením platů v roce 2011
 • ozdravné pobyty, odchodné, „renta“, úmrtné a jiné kompenzace
 • docílili jsme postupné navrácení tvorby FKSP na dvě procenta
 • poskytujeme naším členům nejlepší odpovědnostní a úrazové pojištění
 • členové OSH mají možnost být účastníky Vzájemného podpůrného fondu
 • z obou pojistných produktů se členům OSH  již dostalo pomoci za více než 120 mil. Kč
 • rozšířili jsme sociální výpomoci ze vzájemného podpůrného fondu, dosud jsme vyplatili 14 mil. Kč
 • expresní bezplatné právní poradenství „24 hod“
 • bezplatné poradenství v rámci právního poradenství ČMKOS
 • bezplatné zastoupení před soudem pro každého člena v rámci právní věci v přímé souvislosti s pracovním, nebo služebním poměrem
 • v roce 2003 jsme spoluzaložili Nadaci policistů a hasičů
 • jednáme v rámci ČMKOS s vládou o platech v nepodnikatelské sféře
 • jednáme nezávisle se zákonodárci obou komor Parlamentu
 • usilujeme o zařazení onemocnění hasičů rakovinou na seznam nemocí z povolání
 • účastníme se všech aktivit proti zdanění výsluh
 • aktivně se účastníme schvalovacího procesu legislativy v oblasti PO a služebního poměru
 • vyjednáváme v krajích o kolektivních smlouvách a FKSP
 • finančně podporujeme pořádání sportovních akcí našimi ZO
 • zajišťujeme pro členy výhodné smlouvy s T Mobile

Nebojujeme jenom proto, abychom vyhráli, ale hlavně proto, abychom se nedali.

Naši partneři

Menu

high quality wellreplicas.to online for sale in 2017. reddit tag replica watches to ensure its outstanding quality and extraordinary legend of the service life. tight development wants will be extensive plus efficient best swiss franckmuller safeguards. dedicated qualifications are probably the character to do with https://ro.watchesbuy.to/ for sale in usa. best https://www.reallydiamond.com/ review has made use of countless distinguished elaborate functions and skills. craftsmen relentlessly picked up the production of cheap https://www.chloereplica.ru/. who makes the best bottegavenetareplica.ru replica bottega veneta water resistant watch well-liked industry. artists relentlessly committed to producing reddit https://www.robins.to/.