OSH | Odborový svaz hasičů

PSP ČR projednala návrh zákona kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb.,

PSP ČR projednala návrh zákona, který reaguje na nález Ústavního soudu ve kterém konstatuje, že zákonodárce v § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., ústavně nekonformním způsobem paušálně zakázal výkon jakékoli výdělečné činnosti a zároveň připustil výjimky z tohoto zákazu a obsah ponechal na interním aktu ředitele bezpečnostního sboru. Odborový svaz hasičů zastupoval zájmy hasičů od samého počátku projednávání v expertní skupině pro přípravu novely zákona a přispěl tak ke kompromisnímu vyřešení situace nastalé již v roce 2007.

Stav projednávání

Naši partneři

Menu