OSH | Odborový svaz hasičů

Život na požární stanici: 55 základních pravidel pro přežití

Napsal Tony Vitalie Aktualizováno 7. července 2015   Dodržování těchto pravidel pomůže novému hasiči vyjít s ostatními, kteří spolu žijí na požární stanici - a pokud je porušíte, je tady šest opravných prostředků Během 20 let v hasičské službě jsem měl tu čest pracovat a žít s širokou řadou charakterových povah. Naučil jsem se něco od každého jednotlivce, se kterým jsem měl možnost pracovat – od některých prostřednictvím pozitivních příkladů a od jiných formou negativních příkladů. V tomto procesu jsem se také dozvěděl hodně o sobě a o této jedinečné dynamické skupině. Je to něco, co se člověk nemůže naučit ve třídě nebo na akademii. Můj čas ve škole a dokonce i mé čtyři roky studia psychologie mě v žádném případě nepřipravily na život na hasičské stanici. Podle mého názoru, všichni hasiči ve starobním důchodu by měli obdržet čestný doktorát z psychologie.   Každá hasičská stanice má svou vlastní jedinečnou dynamiku a osobitost. Přesto, jak jedinečné všechny tyto stanice jsou, existují i zde některé univerzální pravdy, které stále platí bez ohledu na to, kde byste nakonec mohli přestat pracovat a žít. Nazapomeňte, že na rozdíl od jiných profesí, hasiči jsou vystaveni nejen unikátnímu a náročnému pracovnímu prostředí, podléhají také jedinečným životním podmínkám, protože pracovat společně a žit společně je pro hasiče jedno a to samé. Vytváří to potřebu pro pochopení lidského chování a respektování těch, se kterými pracujeme a žijeme. Co asi připraví člověka nejlépe pro život na hasičské stanici, je vyrůstat ve velké špatně fungující rodině. Pouze děti a ti, kteří si vždycky vybírali své přátele, to mohou mít těžší než ti, kteří vyrůstali v přeplněném domě a museli sdílet všechno se sourozenci - byli nuceni spolu žít a vycházet ve velmi těsné blízkosti. Níže je uvedeno několik základních věcí, které by měl každý hasič dělat a co nejlépe dodržovat. Mnohé z toho je založeno na zdravém rozumu, ale zdravý rozum není vždy tak běžný a rozhodně ne vždy se běžně používá. Pochopení pravidel chování je snadné. Nejtěžší je rozpoznání toho, kdy porušujete tato pravidla. Klíčem je uvědomování si sebe sama a pochopení toho, jak jste vnímáni ostatními. 1.  Ovládejte svoji práci. 2.  Buďte schopni vykonávat svou práci. 3.  Snažte se být a zůstat fit. 4.  Užívejte si svoji práci a nikdy nezapomínejte, že máte tu nejúžasnější práci na světě. 5.  Nikdy neberte svou práci nebo výplatní pásku jako samozřejmost. 6.  Tvrdě pracujte, když je práce, kterou je třeba udělat. 7.  Odpočívejte, když je čas na odpočinek (pokud jste ve zkušební době, pak studujte). 8.  Dejte tomu 100%, ale nečekejte totéž od všech ostatních. 9.  Vždy jděte příkladem, bez ohledu na to, jaká je vaše hodnost. 10.  Znejte své místo a vždycky tam buďte. 11. Znejte své vlastní hranice a důsledně se tím řiďte. 12.  Znejte hranice svých spolupracovníků a respektujte je za všech okolností.13.  Uplatňujte toleranci. 14.  Pochopte, že nikdo není dokonalý/á, hlavně vy. 15.  Přijměte odlišnosti svých spolupracovníků; a co je ještě lepší, naučte se vážit si těchto rozdílů. 16.  Pochopte, že každý ke stolu něco přinese a naučte se to zhodnotit, i když se vám to něco může zdát nepatrné. 17.  Buďte dobrým spolubydlícím. (Mohl bych napsat 1001 bodů o tom, co to znamená. Použijte zdravý selský rozum). 18.  Zachovávejte postoj „co je moje, to je tvoje" s vědomím, že ne každý bude sdílet tento postoj. 19.  Chovejte se ke každému stejně. 20.  Buďte flexibilní a adaptabilní. 21.  Buďte důsledný a předvídatelný. 22. Neodcizujte se a nedělejte si nepřátele. 23.  Nenechte se polarizovat vyhraněnými osobnostmi, ani se sami nevyhraňujte. 24.  Nepalte za sebou mosty. Ne proto, že je budete jednou potřebovat, abyste se dostali tam, kam budete chtít jít, ale proto, že tím znečišťuje vzduch, který dýcháte, a vodu kterou pijete. 25.  Nešlapte po žádném jiném, abyste se dostali na vrchol.26.  Nelezte nikomu do pr...., aby se dostali na vrchol. 27.  Vězte, že všechny stěny mají uši a velká ústa. 28.  Znejte své publikum. 29.  Pochopte rozdíl mezi přiměřeným vtipným škádlením a žertováním a obtěžováním. 30.  Přemýšlejte, než budete mluvit. 31.  Buďte otevření a přímočaří. 32.  Pokud si nejste jistí, držte hubu. Je více než pravděpodobné, že přijdete o spánek, přátele, něčí úctu, nebo dokonce o svou práci kvůli něčemu, co jste řekli, než kvůli něčemu, co jste neřekli. 33.  S každým jednejte s úctou, bez ohledu na to, zda je v místnosti nebo ne. 34.  Smějte se na sebe každý den. 35.  Buďte pokorný. 36.  Nebuďte povaleč. Splaťte své dluhy rychle a kompletně. 37.  Nebuďte násilní. 38.  Nebuďte  „přikyvovačem" – buďte zásadový a postavte se za to, co je správné. 39.  Nebuďte „nula“ -  nikomu bezdůvodně neškoďte. 40.  Nebuďte  „člověk bez názoru“ - nepřebírejte argumentaci nebo názory druhé strany.41.  Nemanipulujte situací nebo nebo ji nekomplikujte. 42.  Buďte schopný příjímat kritiku, ať už je konstruktivní nebo ne. 43.  Buďte konstruktivním kritikem jen je-li to vhodné a očekává se, že to máte být právě vy, abyste tak učinil. 44.  Zapojte se do všech aktivit hasičského sboru, kdykoli je to možné. 45.  Buďte pozitivní, i když to tak necítíte. 46.  Buďte si vědom negativity přestrojené za pozitivitu a vyhněte se tomu, abste k tomu přispívali. 47.  Buďte soutěživý, ale vždy hrejte poctivou hru a dodržujte pravidla. 48.  Zajímejte se o to, co si ostatní myslí o vás, ale nebuďte tím posedlý. 49.  Uvědomte si, že ne každému se budete líbit, a že pro to ani nemusí mít důvod. 50.  Pochopte, že reprezentujete svůj hasičský sbor, vaše povolání a sám/a sebe, jak ve službě, tak i mimo službu. 51.  Nezneužívejte dobu nemoci, ani nic jiného v systému. 52.  Vytvářejte a udržujte profesionální pracovní vztahy s těmi, kteří se vám nelíbí. 53.  Nechejte si narůst hroší kůži. 54.  Vězte, že ne každý bude mít hroší kůži a bude jednat podle toho.55.  Nebuďte sami sebou, když to, že jste sami sebou, porušuje výše uvedená základní pravidla. Místo toho najděte znovu sám sebe nebo přijďte s novou verzí. Pokud jste porušili některá z těchto základních pravidel v průběhu své kariéry, pochopte, že vždy můžete udělat následující. 1.  Znovu se naučte svou práci, zlepšete svoji pracovní etiku a najděte štěstí na místě, kde pracujete. 2.  Opravte a obnovte mosty dlouho předtím, než je budete potřebovat přejít. 3.  Překonejte sám sebe. 4.  Najděte pokoru. 5.  Odpusťte. 6.  Uplatňujte toleranci a s každým jednejte od tohoto dne s respektem a úctou. OSH Přeložil Milan Skalník

Napsal Tony Vitalie

Aktualizováno 7. července 2015
 

Dodržování těchto pravidel pomůže novému hasiči vyjít s ostatními, kteří spolu žijí na požární stanici - a pokud je porušíte, je tady šest opravných prostředků

Během 20 let v hasičské službě jsem měl tu čest pracovat a žít s širokou řadou charakterových povah. Naučil jsem se něco od každého jednotlivce, se kterým jsem měl možnost pracovat – od některých prostřednictvím pozitivních příkladů a od jiných formou negativních příkladů.

V tomto procesu jsem se také dozvěděl hodně o sobě a o této jedinečné dynamické skupině. Je to něco, co se člověk nemůže naučit ve třídě nebo na akademii. Můj čas ve škole a dokonce i mé čtyři roky studia psychologie mě v žádném případě nepřipravily na život na hasičské stanici. Podle mého názoru, všichni hasiči ve starobním důchodu by měli obdržet čestný doktorát z psychologie.  

Každá hasičská stanice má svou vlastní jedinečnou dynamiku a osobitost. Přesto, jak jedinečné všechny tyto stanice jsou, existují i zde některé univerzální pravdy, které stále platí bez ohledu na to, kde byste nakonec mohli přestat pracovat a žít. Nazapomeňte, že na rozdíl od jiných profesí, hasiči jsou vystaveni nejen unikátnímu a náročnému pracovnímu prostředí, podléhají také jedinečným životním podmínkám, protože pracovat společně a žit společně je pro hasiče jedno a to samé.

Vytváří to potřebu pro pochopení lidského chování a respektování těch, se kterými pracujeme

a žijeme.

Co asi připraví člověka nejlépe pro život na hasičské stanici, je vyrůstat ve velké špatně fungující rodině. Pouze děti a ti, kteří si vždycky vybírali své přátele, to mohou mít těžší než ti, kteří vyrůstali v přeplněném domě a museli sdílet všechno se sourozenci - byli nuceni spolu žít a vycházet ve velmi těsné blízkosti.

Níže je uvedeno několik základních věcí, které by měl každý hasič dělat a co nejlépe dodržovat. Mnohé z toho je založeno na zdravém rozumu, ale zdravý rozum není vždy tak běžný a rozhodně ne vždy se běžně používá. Pochopení pravidel chování je snadné. Nejtěžší je rozpoznání toho, kdy porušujete tato pravidla. Klíčem je uvědomování si sebe sama a pochopení toho, jak jste vnímáni ostatními.

1.  Ovládejte svoji práci.
2.  Buďte schopni vykonávat svou práci.
3.  Snažte se být a zůstat fit.
4.  Užívejte si svoji práci a nikdy nezapomínejte, že máte tu nejúžasnější práci na světě.
5.  Nikdy neberte svou práci nebo výplatní pásku jako samozřejmost.
6.  Tvrdě pracujte, když je práce, kterou je třeba udělat.
7.  Odpočívejte, když je čas na odpočinek (pokud jste ve zkušební době, pak studujte).
8.  Dejte tomu 100%, ale nečekejte totéž od všech ostatních.
9.  Vždy jděte příkladem, bez ohledu na to, jaká je vaše hodnost.
10.  Znejte své místo a vždycky tam buďte.
11. Znejte své vlastní hranice a důsledně se tím řiďte.
12.  Znejte hranice svých spolupracovníků a respektujte je za všech okolností.13.  Uplatňujte toleranci.
14.  Pochopte, že nikdo není dokonalý/á, hlavně vy.
15.  Přijměte odlišnosti svých spolupracovníků; a co je ještě lepší, naučte se vážit si těchto rozdílů.
16.  Pochopte, že každý ke stolu něco přinese a naučte se to zhodnotit, i když se vám to něco může zdát nepatrné.
17.  Buďte dobrým spolubydlícím. (Mohl bych napsat 1001 bodů o tom, co to znamená. Použijte zdravý selský rozum).
18.  Zachovávejte postoj „co je moje, to je tvoje" s vědomím, že ne každý bude sdílet tento postoj.
19.  Chovejte se ke každému stejně.
20.  Buďte flexibilní a adaptabilní.
21.  Buďte důsledný a předvídatelný.
22. Neodcizujte se a nedělejte si nepřátele.
23.  Nenechte se polarizovat vyhraněnými osobnostmi, ani se sami nevyhraňujte.
24.  Nepalte za sebou mosty. Ne proto, že je budete jednou potřebovat, abyste se dostali tam, kam budete chtít jít, ale proto, že tím znečišťuje vzduch, který dýcháte, a vodu kterou pijete.
25.  Nešlapte po žádném jiném, abyste se dostali na vrchol.26.  Nelezte nikomu do pr...., aby se dostali na vrchol.
27.  Vězte, že všechny stěny mají uši a velká ústa.
28.  Znejte své publikum.
29.  Pochopte rozdíl mezi přiměřeným vtipným škádlením a žertováním a obtěžováním.
30.  Přemýšlejte, než budete mluvit.
31.  Buďte otevření a přímočaří.
32.  Pokud si nejste jistí, držte hubu. Je více než pravděpodobné, že přijdete o spánek, přátele, něčí úctu, nebo dokonce o svou práci kvůli něčemu, co jste řekli, než kvůli něčemu, co jste neřekli.
33.  S každým jednejte s úctou, bez ohledu na to, zda je v místnosti nebo ne.
34.  Smějte se na sebe každý den.
35.  Buďte pokorný.
36.  Nebuďte povaleč. Splaťte své dluhy rychle a kompletně.
37.  Nebuďte násilní.
38.  Nebuďte  „přikyvovačem" – buďte zásadový a postavte se za to, co je správné.
39.  Nebuďte „nula“ -  nikomu bezdůvodně neškoďte.
40.  Nebuďte  „člověk bez názoru“ - nepřebírejte argumentaci nebo názory druhé strany.41.  Nemanipulujte situací nebo nebo ji nekomplikujte.
42.  Buďte schopný příjímat kritiku, ať už je konstruktivní nebo ne.
43.  Buďte konstruktivním kritikem jen je-li to vhodné a očekává se, že to máte být právě vy, abyste tak učinil.
44.  Zapojte se do všech aktivit hasičského sboru, kdykoli je to možné.
45.  Buďte pozitivní, i když to tak necítíte.
46.  Buďte si vědom negativity přestrojené za pozitivitu a vyhněte se tomu, abste k tomu přispívali.
47.  Buďte soutěživý, ale vždy hrejte poctivou hru a dodržujte pravidla.
48.  Zajímejte se o to, co si ostatní myslí o vás, ale nebuďte tím posedlý.
49.  Uvědomte si, že ne každému se budete líbit, a že pro to ani nemusí mít důvod.
50.  Pochopte, že reprezentujete svůj hasičský sbor, vaše povolání a sám/a sebe, jak ve službě, tak i mimo službu.
51.  Nezneužívejte dobu nemoci, ani nic jiného v systému.
52.  Vytvářejte a udržujte profesionální pracovní vztahy s těmi, kteří se vám nelíbí.
53.  Nechejte si narůst hroší kůži.
54.  Vězte, že ne každý bude mít hroší kůži a bude jednat podle toho.55.  Nebuďte sami sebou, když to, že jste sami sebou, porušuje výše uvedená základní pravidla. Místo toho najděte znovu sám sebe nebo přijďte s novou verzí.

Pokud jste porušili některá z těchto základních pravidel v průběhu své kariéry, pochopte, že vždy můžete udělat následující.

1.  Znovu se naučte svou práci, zlepšete svoji pracovní etiku a najděte štěstí na místě, kde pracujete. 2.  Opravte a obnovte mosty dlouho předtím, než je budete potřebovat přejít.
3.  Překonejte sám sebe.
4.  Najděte pokoru.
5.  Odpusťte.
6.  Uplatňujte toleranci a s každým jednejte od tohoto dne s respektem a úctou.

OSH

Přeložil Milan Skalník

Fotogalerie: Život na požární stanici: 55 základních pravidel pro přežití

Naši partneři

Menu