OSH | Odborový svaz hasičů

Výzkum fyzické zdatnosti vyvrátil tvrzení vlády UK o důchodu hasičů

                                Běžný důchodový věk Národní představitel Odborového svazu hasičů UK, Sean Starbuck, oznámil na konferenci Firefit, kde experti jednali o fyzické zdatnosti hasičů, že bylo totálně vyvráceno vládní tvrzení, že v ichni hasiči budou dostatečně fit až do věku 60 let. Firefit je fórum profesionálů zabývající se podporou nejlep í praxe zaměřené  na otázky fyzické zdatnosti hasičů v Hasičské a záchranné službě UK. Na základě poznatků z pravidelného cvičení zde vzniklo vyhodnocení podstatných faktorů hasičské práce. Starbuck řekl delegátům, že zpráva expertů stanovila požadovanou úroveň fyzické zdatnosti měřením aerobické kapacity, jakou hasič potřebuje, když musí bezpečně pracovat. Tvrzení vlády, že hasiči mohou pracovat až do věku 60 let při standardní kapacitě pouze 35 VO2 (spotřeba kyslíku) bylo stanoveno na základě niž í úrovně fyzické zdatnosti než je požadované minimum.Tím jsou vystaveni nebezpečí a ohrožení jak hasiči, tak i veřejnost. Docent univerzity v Bath, Dr James Bilzon, expert na lidskou fyziologii a cvičení, napsal ve své zprávě Standardy fyzické způsobilosti pro personál v operačním řízení Hasičské a záchranné služby UK, že  minimální pracovní fyzická způsobilost hasičů pod 42.3 VO2 max (maximální rychlost spotřeby kyslíku naměřená během inkrementálního cvičení) by  nebyla bezpečná a efektivní pro jejich způsobilost plnit potřebné úkoly v jejich povolání“. Dříve doporučovaná  bezpečná“ úroveň byla 42. Ve zprávě Dr Bilzon oficiálně konstatuje:  Přestože se (tato nová úroveň) přili  neli í od současného standardu fyzické způsobilosti 42, skutečně to indikuje, že niž í maximální standard je pro vět inu hasičů potencionálně nebezpečný.“ Zástupce FBU řekl delegátům:  Argumenty FBU proti vládou vnucenému běžnému důchodovému věku 60 let pro hasiče se vždy zakládaly na solidních důkazech a jasně ukazovaly, že odborový svaz netvrdí, že je akademickým expertem. Ale zdůrazňuji, že FBU vždy naslouchá, když radí odborníci a to obzvlá tě tehdy, když je to tak jasné, jako je tento důkaz. Tato zpráva rozbíjí vládní tvrzení, že 100% hasičů může pracovat až do svých 60 let, jestliže bude použita tato niž í úroveň a tím se ukáže na hlavní chybu   tato niž í úroveň je potencionálně nebezpečná pro vět inu hasičů.  Je důležité poukázat na to, že to říká Dr James Bilzon, ne my.“ Dále Starbuck řekl, že ta rozhodnutí ohledně fyzické způsobilosti, ke kterým se dospělo na nedávné konferenci FBU, měla hlavní základ v jedné věci   bezpečnosti veřejnosti a hasičů. FBU sledoval analýzu a testy Firefitu a hovořil s hasiči, kteří se jich účastnili. V ichni ocenili tyto testy založené na požadavcích vyplývajících z jejich zaměstnání. Firefit také vytvořil hodnotící vývojový diagram s manuálem pro testování fyzické způsobilosti krok za krokem. Starbuck shrnul starosti FBU ohledně vývojového diagramu a prezentoval na konferenci verzi odborů. Vysvětlil, že hasiči mají zodpovědnost, aby si udrželi pracovní fyzickou způsobilost pro výkon tohoto povolání a zdůraznil, že zaměstnavatelé mají povinnost o to pečovat a nemohou to ignorovat. Také se dotkl problému žen hasiček udržujících si svoji fyzickou způsobilost až do věku 60 let. Starbuck uzavřel svoje vystoupení:  Odborový svaz má intenzivní zájem, aby se o těchto věcech jednalo a nebyly jen označeny za nesmírně obtížný blok otázek. Zdůraznil, že FBU se zapojil do společné pracovní skupiny sledující otázky fyzické způsobilosti hasičů a je neoblomný v tom, aby ten nejlep í pratický dokument, o jehož předložení je svaz vládou žádán, byl kvalifikovaný a seděl pro svůj účel. OSH Přeložil Milan Skalník            

             
                 

Běžný důchodový věk

Národní představitel Odborového svazu hasičů UK, Sean Starbuck, oznámil na konferenci Firefit, kde experti jednali o fyzické zdatnosti hasičů, že bylo totálně vyvráceno vládní tvrzení, že v ichni hasiči budou dostatečně fit až do věku 60 let.

Firefit je fórum profesionálů zabývající se podporou nejlep í praxe zaměřené  na otázky fyzické zdatnosti hasičů v Hasičské a záchranné službě UK. Na základě poznatků z pravidelného cvičení zde vzniklo vyhodnocení podstatných faktorů hasičské práce.

Starbuck řekl delegátům, že zpráva expertů stanovila požadovanou úroveň fyzické zdatnosti měřením aerobické kapacity, jakou hasič potřebuje, když musí bezpečně pracovat. Tvrzení vlády, že hasiči mohou pracovat až do věku 60 let při standardní kapacitě pouze 35 VO2 (spotřeba kyslíku) bylo stanoveno na základě niž í úrovně fyzické zdatnosti než je požadované minimum.Tím jsou vystaveni nebezpečí a ohrožení jak hasiči, tak i veřejnost.

Docent univerzity v Bath, Dr James Bilzon, expert na lidskou fyziologii a cvičení, napsal ve své zprávě Standardy fyzické způsobilosti pro personál v operačním řízení Hasičské a záchranné služby UK, že  minimální pracovní fyzická způsobilost hasičů pod 42.3 VO2 max (maximální rychlost spotřeby kyslíku naměřená během inkrementálního cvičení) by  nebyla bezpečná a efektivní pro jejich způsobilost plnit potřebné úkoly v jejich povolání“. Dříve doporučovaná  bezpečná“ úroveň byla 42.

Ve zprávě Dr Bilzon oficiálně konstatuje:  Přestože se (tato nová úroveň) přili  neli í od současného standardu fyzické způsobilosti 42, skutečně to indikuje, že niž í maximální standard je pro vět inu hasičů potencionálně nebezpečný.“

Zástupce FBU řekl delegátům:  Argumenty FBU proti vládou vnucenému běžnému důchodovému věku 60 let pro hasiče se vždy zakládaly na solidních důkazech a jasně ukazovaly, že odborový svaz netvrdí, že je akademickým expertem. Ale zdůrazňuji, že FBU vždy naslouchá, když radí odborníci a to obzvlá tě tehdy, když je to tak jasné, jako je tento důkaz. Tato zpráva rozbíjí vládní tvrzení, že 100% hasičů může pracovat až do svých 60 let, jestliže bude použita tato niž í úroveň a tím se ukáže na hlavní chybu   tato niž í úroveň je potencionálně nebezpečná pro vět inu hasičů.

 Je důležité poukázat na to, že to říká Dr James Bilzon, ne my.“
Dále Starbuck řekl, že ta rozhodnutí ohledně fyzické způsobilosti, ke kterým se dospělo na nedávné konferenci FBU, měla hlavní základ v jedné věci   bezpečnosti veřejnosti a hasičů.

FBU sledoval analýzu a testy Firefitu a hovořil s hasiči, kteří se jich účastnili. V ichni ocenili tyto testy založené na požadavcích vyplývajících z jejich zaměstnání. Firefit také vytvořil hodnotící vývojový diagram s manuálem pro testování fyzické způsobilosti krok za krokem.

Starbuck shrnul starosti FBU ohledně vývojového diagramu a prezentoval na konferenci verzi odborů. Vysvětlil, že hasiči mají zodpovědnost, aby si udrželi pracovní fyzickou způsobilost pro výkon tohoto povolání a zdůraznil, že zaměstnavatelé mají povinnost o to pečovat a nemohou to ignorovat. Také se dotkl problému žen hasiček udržujících si svoji fyzickou způsobilost až do věku 60 let. Starbuck uzavřel svoje vystoupení:  Odborový svaz má intenzivní zájem, aby se
o těchto věcech jednalo a nebyly jen označeny za nesmírně obtížný blok otázek. Zdůraznil, že FBU se zapojil do společné pracovní skupiny sledující otázky fyzické způsobilosti hasičů a je neoblomný v tom, aby ten nejlep í pratický dokument, o jehož předložení je svaz vládou žádán, byl kvalifikovaný a seděl pro svůj účel.

OSH
Přeložil Milan Skalník    

   
 

Naši partneři

Menu