OSH | Odborový svaz hasičů

Kalifornie možná dovolí pracovat zadržovaným hasičům s násilnou minulostí

Ministerstvo pro nápravná zařízení: „Vše, co to přinese, je zvýšení  počtu těch kteří jsou v ústavu, a které sledujeme... Přesto ale nebudeme dávat do tábora vězně, jehož postoj je násilný."

SACRAMENTO, Kalif. - Oficiální místa státu Kalifornie zvažují, že umožní vězňům s násilnou minulostí pracovat mimo vězeňské zdi při hašení požárů a tato myšlenka vytváří obavy o veřejnou bezpečnost.

Tento stát má největší a nejstarší národní vězeňskou hasičskou jednotku s asi 3800 členy, kteří poskytují zásadní pomoc profesionálním hasičům. Nicméně je to pokles z asi 4400 v předchozích letech, a tak vězeňské úřady hledají způsoby, jak zvýšit jejich počet.

Nyní se mohou účastnit hašení požárů pouze chovanci s minimem bezpečnostních opatření a s žádnou historií násilných trestných činů. Od příštího roku navrhuje ministerstvo státu Kalifornie pro nápravná a rehabilitační zařízení přidělení osob odsouzených za násilné trestné činy, jako jsou napadení a loupeže, pokud se jejich bezpečnostní klasifikace snížila po letech dobrého chování.

Úředníci se také snaží, aby to povolili vězňům, kterým ještě zbývá až sedm let ve výkonu trestu  namísto současných pěti let. Stále by byli vyloučeni žháři, únosci, sexuální delikventi, osoby spojené s gangy, a ti kteří byli odsouzení k doživotnímu trestu odnětí svobody za vraždu a jiné trestné činy.

 

„Vše, co to přinese, je zvýšení počtu těch, které sledujeme, ale to nezmění povahu chovance, kterého dáme do tábora," řekl mluvčí Bill Sessa pro The Associated Press. Stále nebudeme dávat do tábora vězně, který má násilný postoj."

Změny čekají na konečné schválení na Ministerstvu pro nápravná zařízení. Stále ještě nebyly zaslány na Ministerstva lesů a požární ochrany, která říkají, že to také musí podepsat.

Návrh přichází v době, kdy je celková vězeňská populaci menší a sucho vytvořilo potenciál pro výbušné požáry, jako jsou ty, které nedávno řádily na úpatí pohoří Sierra a v obcích severně od Napa, v severní Kalifornii.

Mike Lopez, prezident unie zastupující státní hasiče, kteří dohlížejí na vězně na místě požáru, podporuje rozhodný program pro chovance, ale má obavy ohledně toho, co by navrhované změny mohly přinést.

"Každé přijetí zločinců s násilným pozadím zpochybňuje bezpečnost našich členů," řekl a dodal, „až do jakého stupně rizika chce jit Hasičská a záchranná služba Kalifornie, aby dostala tyto vězně?"

Janet Upton, mluvčí Hasičského a záchranného sboru Kalifornie, řekla, že oficiální představitelé jejího vládního úřadu vytvořili letos v létě komisi, aby zvážila, jak nejlépe udržet tento hasičský program dostatečně personálně obsazený. Nechtěla se vyjádřit k navrhovaným změnám a pouze řekla „nikdo nemá zájem na tom, aby byl tento program smeten ze stolu."

Program nasazení vězňů na hašení byl zahájen v průběhu druhé světové války, kdy byl nedostatek civilních pracovních sil a nyní zahrnuje tento program malý počet žen a mladistvých pachatelů. Dobrovolníci musí být zdraví a musí projít dvoutýdenním tělesným fitness tréninkovým programem předtím, než dokončí kompletní dvoutýdenní školení o boji s požáry.

Podle údajů shromážděných úředníky nápravných zařízení a poskytnutých na žádost Associated Press mělo dokonce i použítí nenásilných vězňů v posledních 10 letech za následek stovky útoků a bylo zde i velké množství lidí, kteří vlastnili zbraně, docházelo k neslušným výstupům a dalším trestným činům mezi chovanci-hasiči. Oficiální místa uvedla, že frekvence výskytu je mnohem nižší než ve věznicích s vyšším zabezpečením.

Státní senátor Jim Nielsen, R-Gerber, bývalý komisař zabývající se podmínečným propuštěním nebo prominutím trestu, řekl, že je „nepřiměřené" zvyšovat nebezpečí používáním chovanců s osobní historií násilí.

„Vyvažují toto menší dobro proti většímu zlu ohrožení spravedlnosti a bezpečnosti našich občanů,“ řekl Nielsen.

Harriet Salarno, zakladatelka společnosti Oběti trestných činů Kalifornie, řekla, že je také znepokojená, ale obává se, že stát nemá na výběr.
„Je to velmi, velmi nebezpečné, ale když máte lesní požár, co můžete dělat?" řekla v pondělí. „Abyste mohli hasit lesní požáry, potřebujete lidskou sílu, takže my tam ven teď dáváme nebezpečné zločince."
Hasiči vězni jsou umístění ve 43 nechráněných táborech s minimem bezpečnostních opatření. Tyto tábory jsou roztroušené po celém státě. Jsou střeženi několika příslušníky nápravných zařízení, ale když bojují s požáry dohlíží na ně pouze neozbrojení velitelé Hasičského záchranného sboru Kalifornie, kteří řídí vězně, jak mají používat ruční nástroje, aby se prodrali přes keře a zalesněný terén a vytvořili pásy předělů na zastavení postupujících plamenů.
Každý rok uteče z táborů v průměru devět vězňů, ale od roku 2011 byli všichni, kromě jednoho, znovu zadrženi.
Chovanci jsou často používáni v členitém, vzdáleném nebo ekologicky citlivém terénu, který je nepřístupný pro buldozery. Jeden chovanec připadl přibližně na jednoho z každých pěti státních, federálních a místních hasičů, kteří nedávno bojovali s požáry v Lake County a v podhůří Sierra.
Program umožňuje chovanci nárok na dřívější podmínečné propuštění, má vyšší plat a více relativní svobody než ostatní chovanci na jiných pracovních místech a poskytuje jim možnost získat dovednosti, které mohou využívat, jakmile jsou osvobozeni.
Oficiální představitelé navrhují uvolnění pravidel, protože počet dostupných chovanců se od konce roku 2011 zmenšuje. Je to proto, že na základě soudního příkazu ke snížení přeplněnosti těchto zařízení, začala Kalifornie držet tisíce pachatelů, kteří spáchali menší přestupky, v krajských vězeních a ponechávala vyšší podíl násilných a závažných zločinců ve státních věznicích.
Od té doby i jiné iniciativy dále snižovaly počet potenciálních hasičů.

OSH

Přeložil Milan Skalník

Fotogalerie: Kalifornie možná dovolí pracovat zadržovaným hasičům s násilnou minulostí

Naši partneři

Menu