OSH | Odborový svaz hasičů

Fyzické testy pro přijetí do hasičské služby ve Velké Británii

  Součástí výběrového řízení je požadavek na absolvování fyzických testů, jejichž cílem je zhodnotit vaši úroveň zdraví, síly a manuální zručnosti, stejně jako váš stupeň sebedůvěry v simulovaných cvičeních. Následující testy jsou navrženy tak, aby odrážely postupy při hasičské práci a čas od času se tyto zkoušky mohou měnit. Před provedením kteréhokoli z testů budou uchazeči požádáni o vyplnění formuláře lékařského vyšetření. To proto, aby se zajistilo, že jednotlivci budou dostatečně fit, aby tyto testy mohli podstoupit.   6 národních hasičských fyzických testů.       1.   Výstup po žebříku 2.Evakuace raněných / mrtvých 3.Zdvih žebříku / dolní simulace 4.Uzavřené prostory 5.Příprava a sestavení vybavení 6.Přenášení vybavení   Výstup po žebříku Jedná se o test sebedůvěry při práci ve výškách. Před zahájením testu musí adepti prokázat na úrovni terénu správný nástup nohou na žebřík. Uchazeči musí vystoupat po žebříku s úplnou osobní ochrannou výstrojí (OOP) a s vybavením až do výšky 13,5 m, přibližně do druhého poschodí a tam se postavit se zajištěním. Potom se musí uchazeč zaklonit zpět s otevřenou náručí a popsat zobrazený symbol. Potom adept sestoupí.   Evakuace raněných / mrtvých   To je test síly dolní a horní části těla. Kandidáti oblečení v plné OOP budou muset táhnout 55kg těžkou oběť za chůze pozpátku (podle pokynů hodnotitele) po dráze asi 30 metrů. Zdvih žebříku / Dolní Simulace Opět se jedná o test síly horní a spodní části těla. Kandidáti v plné OOP budou muset zvihnout ze země 75 cm dlouhou tyč nad zem do výšky 182 cm a vrátit ji dolů do výše75cm na podporu. Hmotnost tyče bude v bod zdvihu začínat na 5 kg. Maximální zatížení, které se přidává, je 15 kg.   Uzavřený prostor Jedná se o test sebedůvěry, hbitosti a zjištění případné klaustrofobie při práci v uzavřeném prostoru. Kandidáti v plné OOP a s dýchacím přístrojem na sobě a s nasazenou dýchací maskou budou muset prolézt ve stanoveném čase měřenou dráhu. Polovina trasy bude s jasným viděním a druhá polovina s zatemněným viděním. Během této zkoušky budete vyzváni k plnění specifických úkolů.   Příprava a sestavení vybavení Toto je test manuální zručnosti. Kandidáti budou muset sestavit a rozebrat určitou část vybavení a postupovat podle barevně kódovaných diagramů, které jim budou poskytnuty.   Přenášení vybavení   To je test aerobní zdatnosti, svalové síly a vytrvalosti. Uchazeči budou muset: Přetáhnout naviják na hadici od hasičského auta do vzdálenosti 25 m, pak běžet zpět 25m. Zdvihnout a nést 2 stočené 70mm hadice na vzdálenost 100 metrů. Přenést 1 stočenou 70mm hadici ve výšce hrudníku do vzdálenosti 25 m, a pak běžet zpět 75m. Zdvihnout a nést 2,4 m sací hadice a sací koš do vzdálenosti 100 m, a pak běžet zpět 100m. Zdvihnout a nést simulované lehké přenosné čerpadlo do vzdálenosti 100 m (o hmotnosti přibližně 30 kg). V každé z výše uvedených zkoušek, dostanete veškeré pokyny a budete požádáni, abyste tyto testy dokončili ve stanoveném čase.   OSH Přeložil Milan Skalník                  

 

Součástí výběrového řízení je požadavek na absolvování fyzických testů, jejichž cílem je zhodnotit vaši úroveň zdraví, síly a manuální zručnosti, stejně jako váš stupeň sebedůvěry v simulovaných cvičeních.

Následující testy jsou navrženy tak, aby odrážely postupy při hasičské práci a čas od času se tyto zkoušky mohou měnit. Před provedením kteréhokoli z testů budou uchazeči požádáni o vyplnění formuláře lékařského vyšetření. To proto, aby se zajistilo, že jednotlivci budou dostatečně fit, aby tyto testy mohli podstoupit.

 

6 národních hasičských fyzických testů.

      1.   Výstup po žebříku

2.Evakuace raněných / mrtvých

3.Zdvih žebříku / dolní simulace

4.Uzavřené prostory

5.Příprava a sestavení vybavení

6.Přenášení vybavení

 

Výstup po žebříku

Jedná se o test sebedůvěry při práci ve výškách. Před zahájením testu musí adepti prokázat na úrovni terénu správný nástup nohou na žebřík. Uchazeči musí vystoupat po žebříku s úplnou osobní ochrannou výstrojí (OOP) a s vybavením až do výšky 13,5 m, přibližně do druhého poschodí a tam se postavit se zajištěním.

Potom se musí uchazeč zaklonit zpět s otevřenou náručí a popsat zobrazený symbol. Potom adept sestoupí.

 

Evakuace raněných / mrtvých

 

To je test síly dolní a horní části těla. Kandidáti oblečení v plné OOP budou muset táhnout 55kg těžkou oběť za chůze pozpátku (podle pokynů hodnotitele) po dráze asi 30 metrů.

Zdvih žebříku / Dolní Simulace

Opět se jedná o test síly horní a spodní části těla. Kandidáti v plné OOP budou muset zvihnout ze země 75 cm dlouhou tyč nad zem do výšky 182 cm a vrátit ji dolů do výše75cm na podporu. Hmotnost tyče bude v bod zdvihu začínat na 5 kg. Maximální zatížení, které se přidává, je 15 kg.

 

Uzavřený prostor

Jedná se o test sebedůvěry, hbitosti a zjištění případné klaustrofobie při práci v uzavřeném prostoru. Kandidáti v plné OOP a s dýchacím přístrojem na sobě a s nasazenou dýchací maskou budou muset prolézt ve stanoveném čase měřenou dráhu. Polovina trasy bude s jasným viděním a druhá polovina s zatemněným viděním. Během této zkoušky budete vyzváni k plnění specifických úkolů.

 

Příprava a sestavení vybavení

Toto je test manuální zručnosti. Kandidáti budou muset sestavit a rozebrat určitou část vybavení a postupovat podle barevně kódovaných diagramů, které jim budou poskytnuty.

 

Přenášení vybavení

 

To je test aerobní zdatnosti, svalové síly a vytrvalosti. Uchazeči budou muset:

Přetáhnout naviják na hadici od hasičského auta do vzdálenosti 25 m, pak běžet zpět 25m.
Zdvihnout a nést 2 stočené 70mm hadice na vzdálenost 100 metrů.
Přenést 1 stočenou 70mm hadici ve výšce hrudníku do vzdálenosti 25 m, a pak běžet zpět 75m.
Zdvihnout a nést 2,4 m sací hadice a sací koš do vzdálenosti 100 m, a pak běžet zpět 100m.
Zdvihnout a nést simulované lehké přenosné čerpadlo do vzdálenosti 100 m (o hmotnosti přibližně 30 kg).

V každé z výše uvedených zkoušek, dostanete veškeré pokyny a budete požádáni, abyste tyto testy dokončili ve stanoveném čase.

 

OSH

Přeložil Milan Skalník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie: Fyzické testy pro přijetí do hasičské služby ve Velké Británii

Naši partneři

Menu