OSH | Odborový svaz hasičů

Devět příčin stresu hasiče

  Napsala Linda Willing   Hasičská práce byla vyhodnocena jako nejvíce stresující práce; pochopení toho, co to způsobuje, je klíčem ke snížení tohoto stresu Když jsem nedávno četla článek, který vyhlásil hasičskou práci jako nejvíce stresující povolání v USA, vzpoměla jsem si na přítele, který pracuje jako paramedik u soukromé záchranné služby ve městě. Hovořili jsme o stresu a on řekl: „Nevím, proč každý vždycky mluví o výjezdech jako o tom, co je nejvíc stresující. To je ta příjemná stránka tohoto povolání. Vyjednávání s vedoucími, to je to, co je při této práci stresující.“ Legraci si dělal jen částečně. Přirozeně, jsou tísňová volání, která způsobí u prvních zasahujících stres. Všichni hasiči mají v poměti nejméně jeden příběh, který je opravdu zasáhl. Ale hasiči jsou často v lepším postavení co se týče tohoto typu pracovního stresu, jelikož mají zabudovanou podpůrnou skupinu ve své posádce, kde o věcech moho mluvit, dělat drsné vtipy a najít cesty jak dál. Tím nechci říci, že hasiči netrpí stresem. Trpí stresem, ale zdroje stresu jsou daleko za těmito občasnými zneklidňujícími pohotovostními výjezdy. Po letech práce s hasičskými sbory po celé zemi a mnoha hodinách rozhovorů s hasiči všech hodností, předkládám seznam některých dalších zdrojů stresu, kkterým hasiči čelí. 1. Směnová práce Když jsem byl svobodný/á, tak pracovat 24 hodinové směny bylo fantastické. Když jsem měl/a rodinu, tak začalo být mnohem obtížnější zvládat práci na směny. Partneři hasičů, kteří nepracují v pohotovostních službách, mají často pocit jednoho rodiče a mohou nelibě nést, že musí dělat všechnu tu práci doma, když je ten druhý ve směně. Pro hasiče, kteří mají partnerský vztah s parnerem/kou pracujícím také v pohotovostním výjezdu je to skutečně těžký úkol, najít spolehlivou péči pro děti na 24 nebo 48-hodinové směny  A pracovat v jiné směně si může vybrat svoji daň na každém vztahu. 2. Nedostatek spánku Studie ukazují, že velké procento hasičů chronicky trpí nedostatkem spáneku. Tento nedostatek kvalitního spánku může v průběhu času  přispět k fyzickým a duševním problémům, včetně potíží  imunitního systému, k častějším úrazům nebo nehodám, změnám nálady a temperamentu a ke špatnému rozhodování. 3. Nedostatečný výcvik Dobře vyškolení hasiči jsou sebevědomí a mají tendenci dělat správná rozhodnutí. Dobře pracují v týmech. Špatně vyškolení hasiči budou buď cítit strach, nebo mít pocit, že mají něco dokázat. Výsledkem může být, že se buď drží zpět, když je zapotřebí jít do akce nebo se nebezpečně volně rozhodují. Oba výsledky jsou špatné pro organizaci a nebezpečné pro všechny zúčastněné. 4. Technické potíže Výstroj, která nesedí. Nářadí, které není funkční a není vyměněné. Zařízení nebo přístroj, který vždycky selže, když ho potřebujete nejvíc. Hasiči jsou vynalézaví od přírody a příležitostnou poruchu budou vidět jako výzvu. Ale chronické problémy v této oblasti povedou k pocitu, že se vedoucí pracovníci hasičského sboru nestarají o ty, kteří dělají práci v terénu. 5. Špatné posádky Jste s těmito lidmi svázáni 12, 24, nebo 48 hodin. Takže mít spolupracovníky, kteří si jdou na nervy, se může po čase stát zdrojem skutečného stresu. Tyto způsoby chování nemusí být úmyslné - chrápající spolunocležník, příliš řečný politický extrémista, mluvka jehož dech je cítít. A pokud posádka nemůže fungovat v důsledku těchto odlišností, výsledkem může být jako zdroj obav před každou pracovní směnou. 6. Spolupracovníci, kteří škodí Existují lidé, kteří tě otravují náhodou. A pak jsou tu ti, kteří se zaměřují na to, aby udělali ze života peklo pro ostatní. Tyto způsoby chování sahají od pouhého neúmyslného žertování k výslovnému obtěžování. Ve všech úrovních, je stres značný pro všechny zúčastněné, a to nejen pro tu osoba, která může být cílem v daném okamžiku. 7. Nekonzistentní politika – neměří se stejným metrem Jeden člověk má nehodu s těžkým vozem a je mu to ústně vytknuto. Dalšímu člověku, který má podobnou nehodu, je pozastaven plat po dobu tří dnů. Jedena hasička otěhotní a je převedena na alternativní pozici po celou dobu těhotenství. Jiné ženě, která otěhotní, je řečeno, že žádná taková pozice není k dispozici. Způsob jednání má vytvořit v organizaci smysl pro pořádek a důslednost, ale když se jedná  nestejně, nebo na základě individuálních preferencí, výsledkem je, že nikdo nemůže předpovědět, co se stane v dané chvíli za stejných okolností. A to je skutečný zdroj stresu. 8. Špatné vedení Všechno k tomu směřuje, že? Když hasiči důvěřují svým velitelů, od velitele družstva nahoru, cítí se bezpečněji. Věří, že jejich představitelé budou rozhodovat s nejlepšími úmysly v jejich zájmu. Jsou přesvědčeni, že rozhodnutí jsou spravedlivá. Vidí své vůdce jako dobré modelové vzory a respektují je. Ale když chybí důvěra a respekt kvůli špatnémju chování velitelů, nebo když jsou špatně připravení pro svoje role, pak bude celá organizace ve stresu.   9. Ta tísňová volání, která jsou strašná Dítě, které bylo ubito k smrti zneužívajícím rodičem. Pohled na lidské tělo, které spadlo z 10. patra budovy. Pach těžce popálené osoby vytažené z ohně. Jsou to tvrdé věci, které zažívají, a mnoha hasičům po těchto těžkých situacích prospěje, když se o nich hovoří. Mnoho hasičských sborů má různou úroveň podpory přímo na místě, od týmů stejných příslušníků až po formálních debriefing. Klíčem k úspěchu při každé takové intervenci je, aby se zajistilo, že to, co se děje, pomáhá a nepřispívá k již existujícímu stresu. Stres je součástí každé práce a hasiči ho mohou mít více než je obvyklé. Ale také zde může být tendence soustředit se na stres, který se může vyvinout v důsledku reakcen při obtížném zásahu, zatímco jiné zdroje napětí by mohlo být zcela pomíjeny. Nejlepší vůdci sledují zmírnění všech forem stresu na pracovišti a statečně si nastaví zrcadlo, když dělají tato rozhodnutí. O autorce Linda F. Willing pracovala více než 20 let v záchranných službách, z toho 18 let jako kariérní hasička a důstojnice. Již více než 15 let zajišťuje vzdělávání a poradenství hasičským a záchranným službám a dalším organizacím prostřednictvím své společnosti RealWorld Training and Consulting. Lindina práce se zaměřuje na řešení na míru v oblasti rozvoje vedení, řešení konfliktů, různorodost řízení, budování týmu, komunikace a rozhodování. Je autorkou knihy „U telefonu: Ženy hasičky vypráví své příběhy". Linda je také spolupracující instruktorkou a poradkyní pro učební plán a program národní hasičské akademie v zaměření na řídící a velící hasičské důstojníky. Vystudovala na University of Pennsylvania s titulem B.A., dále MS z Regis University v Denveru zaměření organizace na rozvoj a je certifikovaná mediátorka. OSH Přeložil Milan Skalník                                                                                                                                                                                 

 

Napsala Linda Willing

 

Hasičská práce byla vyhodnocena jako nejvíce stresující práce; pochopení toho, co to způsobuje, je klíčem ke snížení tohoto stresu

Když jsem nedávno četla článek, který vyhlásil hasičskou práci jako nejvíce stresující povolání v USA, vzpoměla jsem si na přítele, který pracuje jako paramedik u soukromé záchranné služby ve městě.

Hovořili jsme o stresu a on řekl: „Nevím, proč každý vždycky mluví o výjezdech jako o tom, co je nejvíc stresující. To je ta příjemná stránka tohoto povolání. Vyjednávání s vedoucími, to je to, co je při této práci stresující.“

Legraci si dělal jen částečně. Přirozeně, jsou tísňová volání, která způsobí u prvních zasahujících stres. Všichni hasiči mají v poměti nejméně jeden příběh, který je opravdu zasáhl. Ale hasiči jsou často v lepším postavení co se týče tohoto typu pracovního stresu, jelikož mají zabudovanou podpůrnou skupinu ve své posádce, kde o věcech moho mluvit, dělat drsné vtipy a najít cesty jak dál.

Tím nechci říci, že hasiči netrpí stresem. Trpí stresem, ale zdroje stresu jsou daleko za těmito občasnými zneklidňujícími pohotovostními výjezdy.

Po letech práce s hasičskými sbory po celé zemi a mnoha hodinách rozhovorů s hasiči všech hodností, předkládám seznam některých dalších zdrojů stresu, kkterým hasiči čelí.

1. Směnová práce

Když jsem byl svobodný/á, tak pracovat 24 hodinové směny bylo fantastické. Když jsem měl/a rodinu, tak začalo být mnohem obtížnější zvládat práci na směny. Partneři hasičů, kteří nepracují v pohotovostních službách, mají často pocit jednoho rodiče a mohou nelibě nést, že musí dělat všechnu tu práci doma, když je ten druhý ve směně.

Pro hasiče, kteří mají partnerský vztah s parnerem/kou pracujícím také v pohotovostním výjezdu je to skutečně těžký úkol, najít spolehlivou péči pro děti na 24 nebo 48-hodinové směny  A pracovat v jiné směně si může vybrat svoji daň na každém vztahu.

2. Nedostatek spánku

Studie ukazují, že velké procento hasičů chronicky trpí nedostatkem spáneku. Tento nedostatek kvalitního spánku může v průběhu času  přispět k fyzickým a duševním problémům, včetně potíží  imunitního systému, k častějším úrazům nebo nehodám, změnám nálady a temperamentu a ke špatnému rozhodování.

3. Nedostatečný výcvik

Dobře vyškolení hasiči jsou sebevědomí a mají tendenci dělat správná rozhodnutí. Dobře pracují v týmech. Špatně vyškolení hasiči budou buď cítit strach, nebo mít pocit, že mají něco dokázat.

Výsledkem může být, že se buď drží zpět, když je zapotřebí jít do akce nebo se nebezpečně volně rozhodují. Oba výsledky jsou špatné pro organizaci a nebezpečné pro všechny zúčastněné.

4. Technické potíže

Výstroj, která nesedí. Nářadí, které není funkční a není vyměněné. Zařízení nebo přístroj, který vždycky selže, když ho potřebujete nejvíc.

Hasiči jsou vynalézaví od přírody a příležitostnou poruchu budou vidět jako výzvu. Ale chronické problémy v této oblasti povedou k pocitu, že se vedoucí pracovníci hasičského sboru nestarají o ty, kteří dělají práci v terénu.

5. Špatné posádky

Jste s těmito lidmi svázáni 12, 24, nebo 48 hodin. Takže mít spolupracovníky, kteří si jdou na nervy, se může po čase stát zdrojem skutečného stresu. Tyto způsoby chování nemusí být úmyslné - chrápající spolunocležník, příliš řečný politický extrémista, mluvka jehož dech je cítít.

A pokud posádka nemůže fungovat v důsledku těchto odlišností, výsledkem může být jako zdroj obav před každou pracovní směnou.

6. Spolupracovníci, kteří škodí

Existují lidé, kteří tě otravují náhodou. A pak jsou tu ti, kteří se zaměřují na to, aby udělali ze života peklo pro ostatní.

Tyto způsoby chování sahají od pouhého neúmyslného žertování k výslovnému obtěžování. Ve všech úrovních, je stres značný pro všechny zúčastněné, a to nejen pro tu osoba, která může být cílem v daném okamžiku.

7. Nekonzistentní politika – neměří se stejným metrem

Jeden člověk má nehodu s těžkým vozem a je mu to ústně vytknuto. Dalšímu člověku, který má podobnou nehodu, je pozastaven plat po dobu tří dnů.

Jedena hasička otěhotní a je převedena na alternativní pozici po celou dobu těhotenství. Jiné ženě, která otěhotní, je řečeno, že žádná taková pozice není k dispozici.

Způsob jednání má vytvořit v organizaci smysl pro pořádek a důslednost, ale když se jedná  nestejně, nebo na základě individuálních preferencí, výsledkem je, že nikdo nemůže předpovědět, co se stane v dané chvíli za stejných okolností. A to je skutečný zdroj stresu.

8. Špatné vedení

Všechno k tomu směřuje, že? Když hasiči důvěřují svým velitelů, od velitele družstva nahoru, cítí se bezpečněji.

Věří, že jejich představitelé budou rozhodovat s nejlepšími úmysly v jejich zájmu. Jsou přesvědčeni, že rozhodnutí jsou spravedlivá. Vidí své vůdce jako dobré modelové vzory a respektují je.

Ale když chybí důvěra a respekt kvůli špatnémju chování velitelů, nebo když jsou špatně připravení pro svoje role, pak bude celá organizace ve stresu.

 

9. Ta tísňová volání, která jsou strašná

Dítě, které bylo ubito k smrti zneužívajícím rodičem. Pohled na lidské tělo, které spadlo z 10. patra budovy. Pach těžce popálené osoby vytažené z ohně.

Jsou to tvrdé věci, které zažívají, a mnoha hasičům po těchto těžkých situacích prospěje, když se o nich hovoří. Mnoho hasičských sborů má různou úroveň podpory přímo na místě, od týmů stejných příslušníků až po formálních debriefing. Klíčem k úspěchu při každé takové intervenci je, aby se zajistilo, že to, co se děje, pomáhá a nepřispívá k již existujícímu stresu.

Stres je součástí každé práce a hasiči ho mohou mít více než je obvyklé. Ale také zde může být tendence soustředit se na stres, který se může vyvinout v důsledku reakcen při obtížném zásahu, zatímco jiné zdroje napětí by mohlo být zcela pomíjeny. Nejlepší vůdci sledují zmírnění všech forem stresu na pracovišti a statečně si nastaví zrcadlo, když dělají tato rozhodnutí.

O autorce

Linda F. Willing pracovala více než 20 let v záchranných službách, z toho 18 let jako kariérní hasička a důstojnice. Již více než 15 let zajišťuje vzdělávání a poradenství hasičským a záchranným službám a dalším organizacím prostřednictvím své společnosti RealWorld Training and Consulting. Lindina práce se zaměřuje na řešení na míru v oblasti rozvoje vedení, řešení konfliktů, různorodost řízení, budování týmu, komunikace a rozhodování. Je autorkou knihy „U telefonu: Ženy hasičky vypráví své příběhy". Linda je také spolupracující instruktorkou a poradkyní pro učební plán a program národní hasičské akademie v zaměření na řídící a velící hasičské důstojníky. Vystudovala na University of Pennsylvania s titulem B.A., dále MS z Regis University v Denveru zaměření organizace na rozvoj a je certifikovaná mediátorka.

OSH

Přeložil Milan Skalník

                                                                                                                                                                                

Naši partneři

Menu