OSH | Odborový svaz hasičů

ZP MV ČR zajistí péči všem, kteří ji potřebují

Zdravotní pojišťovny se ve vyjednávání o úhradách s poskytovateli zdravotních služeb musí řídit přesně danými pravidly. Podle nich poskytují nemocnicím roční paušální platbu, vyplácenou po jednotlivých měsících. S tou by nemocnice měly disponovat tak, aby vyšly až do konce roku. I nemocnice jsou hospodáři i ony musí předvídat a plánovat.  Úkolem zdravotních pojišťoven je na jedné straně zajistit veškerou potřebnou zdravotní péči svým klientům, na druhé straně uhlídat finanční toky, aby nedošlo ke kolapsu systému veřejného zdravotního pojištění. Za tím účelem jsou pod velmi přísnou veřejnoprávní kontrolou. V této situaci je prostor pro jednání o navýšení paušální platby nad rámec pravidel, stanovených úhradovou vyhláškou nebo dojednaný závaznou smlouvou, relativně úzký a možný pouze v nepředvídatelných mimořádných situacích. Mimořádnou situací se rozumí například to, když nemocnice musí převzít pacienty z jiné zanikající nemocnice. Pak má včas jednat se zdravotní pojišťovnou a změny projednat.  ZP MV ČR je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi, patří dlouhodobě k nejstabilnějším zdravotním pojišťovnám v ČR. Své pravidelné závazky vůči poskytovatelům zdravotních služeb trvale hradí včas a před termínem splatnosti.    Mgr. Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP MV ČR

Zdravotní pojišťovny se ve vyjednávání o úhradách s poskytovateli zdravotních služeb musí řídit přesně danými pravidly. Podle nich poskytují nemocnicím roční paušální platbu, vyplácenou po jednotlivých měsících. S tou by nemocnice měly disponovat tak, aby vyšly až do konce roku. I nemocnice jsou hospodáři i ony musí předvídat a plánovat. 

Úkolem zdravotních pojišťoven je na jedné straně zajistit veškerou potřebnou zdravotní péči svým klientům, na druhé straně uhlídat finanční toky, aby nedošlo ke kolapsu systému veřejného zdravotního pojištění. Za tím účelem jsou pod velmi přísnou veřejnoprávní kontrolou. V této situaci je prostor pro jednání o navýšení paušální platby nad rámec pravidel, stanovených úhradovou vyhláškou nebo dojednaný závaznou smlouvou, relativně úzký a možný pouze v nepředvídatelných mimořádných situacích. Mimořádnou situací se rozumí například to, když nemocnice musí převzít pacienty z jiné zanikající nemocnice. Pak má včas jednat se zdravotní pojišťovnou a změny projednat. 

ZP MV ČR je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi, patří dlouhodobě k nejstabilnějším zdravotním pojišťovnám v ČR. Své pravidelné závazky vůči poskytovatelům zdravotních služeb trvale hradí včas a před termínem splatnosti. 

 

Mgr. Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP MV ČR

Naši partneři

Menu