OSH | Odborový svaz hasičů

Začal platit nový znak Hasičského záchranného sboru ČR

Dnem 1. 1. 2005 získal znak Hasičského záchranného sboru ČR novou podobu. Dosavadní znak HZS ČR však i nadále zůstává v platnosti a až do roku 2008 tak mohou být ...

Dnem 1. 1. 2005 získal znak Hasičského záchranného sboru ČR novou podobu. Dosavadní znak HZS ČR však i nadále zůstává v platnosti a až do roku 2008 tak mohou být starý a nový znak používány souběžně. K výměně dosavadního znaku bude zejména z finančních důvodů docházet postupně, a to při obměňování hasičských uniforem, výstroje a techniky.

Nejvýraznější vizuální změnou, kterou nový znak přináší, je sloučení znaku HZS ČR a civilní ochrany do jednoho pole. Nový znak tak již odráží fakt, že Hasičský záchranný sbor ČR od roku 2001 zabezpečuje rovněž oblast civilní ochrany.

 nový znak HZS ČR

 starý znak HZS ČR

Naši partneři

Menu