OSH | Odborový svaz hasičů

Z prezidentského kandidáta nepřítelem lidu aneb jak zahodit životní šanci

Článek převzatý s laskavým svolením autora z www.nosp.cz Nastal čas, abych odložil patrně hloupý zvyk, spočívající v ...

Článek převzatý s laskavým svolením autora z www.nosp.cz


Nastal čas, abych odložil patrně hloupý zvyk, spočívající v dodržování určitých, byť i nepsaných pravidel chování. Jsa donucen okolnostmi a plamennou rétorikou tzv. radikálních odborářů, prozatímních nebo pravděpodobných (proč takto označovaných se dočtete níže) představitelů Unie bezpečnostních sborů (UBS), budu muset použít argumenty, které jsem dosud nepovažoval za potřebné sdělovat. Ale ono se neříká na hrubý pytel jemná záplata, tak tedy ven s tím.

Kromě horoucího srdce, čistoty myšlenek, síly ideálů a plamenných slov by si někteří z kolegů měli také trochu oživit paměť nebo alespoň procvičovat vnímání světa kolem sebe.

Matně by si možná připomněli na to, jak jsme se s nimi setkali poprvé 7. února u mne v kanceláři a místo jimi původně zamýšleného několikaminutového rozvoru ve stylu „buď s námi jdete demonstrovat nebo běžte … jinam“, jsme hovořili celkem pět hodin. Myslím, že jsme všem tehdy přítomným, tedy Miloši Plechatému (Pitbullovi), Aleši Lehkému (Aloisi Náhlovskému), Milanu Halbrštátovi a Jiřímu Vítkovi řekli hodně věcí o tom, jak se dá situace u policie změnit a co jsme dosud udělali. Určitě by si mohli vzpomenout, že jsme se k nim nechovali tak, jak by si zasloužili někteří z nich za své statečné příspěvky, v nichž nás častovali urážkami na diskusních fórech. Nebyla chyba už tehdy, když jsme jim nabídli pomocnou ruku?

Mí kolegové by vám potvrdili to, co bylo v danou chvíli zřejmé. Pánové rozjeli vlak – demonstraci a nevěda, zda jej uřídí, zkusili nás požádat o pomoc. Vím, že to neměli lehké. Těžko by se jim odcházelo bez naší pomoci a ještě hůře by vysvětlovali to, že demonstraci odvolají. Uspořádání manifestu u Křižíkovy fontány bylo kompromisem mezi oběma stranami a rozhodně i ve vztahu k veřejnosti, nebo spíše vztahu veřejnosti k policii. Proč nepřiznat, že tato akce měla kladný vliv na další jednání i pro nás. Ale nemělo by se zapomínat na to, že jak náš svaz, tak i Odborový svaz hasičů, se na této akci podílely finančně a z části i organizačně. A ani nebudeme nikomu z pořadatelů klást za vinu, že se ke slovu na podiu dostal bývalý kolega pan Tomáš Čermák, protože jeho mírně emotivní vystoupení by jistě po zveřejnění v médiích nevyvolalo moc sympatií k policistům. O moc lepší nebylo ani prohlášení jeho právního zástupce pana doktora Janečka „nechám zrušit zákon o služebním poměru“. Rád bych věděl, jak by to dokázal. Pokud ano, smekám před ním.

V souvislosti s Manifestem 361 se rozeběhla petiční akce. Archy jsme rozesílali i my na naše základní organizace, shromažďovali je a na konci odeslali Miloši Plechatému. To, že je někde na útvarech nepodepsali všichni nebo je nepostoupili dále k podpisům, asi záleží na konkrétních lidech, zda měli vůli nebo chuť se na akci podílet. K tomu nikoho nutit nemůžete, ať už je členem jakékoliv dobrovolné organizace. A to se týká i mne, který jsem prý zradil myšlenku a nepodepsal se pod petici. Tím jsem se ostatně netajil ani při jednání u ministra 30. dubna a řekl jsem to i v Radiofóru Českého rozhlasu 2. května. Jedním z důvodů, který jsem řekl určitě na jednom z těchto míst, je třeba zrušení požadavku na vzdělání. Za dobu, co jsem ve služebním poměru, jsem totiž zažil dost situací, kdy o postupu v kariéře nebo při odměňování nehrálo roli ani vzdělávání, ani praxe. A pokračování nebo návrat k takové praxi nechci. A navíc se každý z nás může rozhodnout, co bude nebo nebude dělat. Jestliže za mnou přijde policista, kterému hrozí vyhazov nebo trestní stíhání zcela odůvodněně a ani se tím netají, přece s ním nebudu jenom proto, že jsem odborový předseda, radostně souhlasit a slibovat mu právní pomoc. Řeknu mu, co si o něm i jeho případu myslím.

Uplynulo něco přes měsíc od fontány a sešli jsme se my, zástupci čtyř odborových svazů, u kulatého stolu. Měli jsme se dohodnout, jak nadále postupovat ohledně novelizace zákona o služebním poměru. Po asi tříhodinovém jednání jsme se shodli na závěru, se kterým jsme měli jít na jednání s ministrem vnitra. Snad mohu pominout celou diskuzi, protože jednání mělo daleko zajímavější bod. Miloš Plechatý nastolil otázku nového policejního prezidenta, kterým bude určitě „nějaký Langerův člověk“, s čímž zástupci UBS nesouhlasí. Na otázku odkud vědí, odpověděl, že to přece psali v novinách (vskutku objektivní informace). Ale obratem přišel s daleko vyšším trumfem, o kterém podle výrazu tváře neměli ponětí asi ani jeho dva kolegové. Má totiž kandidáta na prezidenta (policejního samozřejmě) a pokud „ho tam Langr nedá“, bude se demonstrovat. Nevím jestli s potěšením, ale mohu říci, že tím kandidátem jsem byl já, předseda NOSu Štěpánek, t. č. nepřítel lidu. Asi jsem tehdy udělal chybu, že jsem tuto výhodnou nabídku nepřijal, mohl jsem být na tom nyní lépe. Bohužel jsem tak neučinil. Místo toho jsem v první fázi Milošovi doporučil přiložení studeného obkladu na hlavu a poté jsem mu proti svým zvyklostem poněkud zvýšeným hlasem vysvětlit, že a) nemám o takovou funkci zájem, b) i kdybych měl, nechci být předmětem podobného kšeftu, c) by si měl prostudovat zákon, který kritizuje a chce změnit, protože z 8 TT se na prezidenta nedostanu i kdyby on hodně moc chtěl, d) pozici policejního prezidenta, pokud má k něčemu vypadat, musí zastávat člověk se zkušenostmi v řízení daleko vyššími, než si sám Miloš dovede představit. Když už jsem na tuto hru nepřistoupil, určitě jsem si ale měl vzít z tohoto dne jedno ponaučení – očekávat neočekávané.

Pokračování v tomto duchu na sebe nedalo dlouho čekat a přišlo v úterý 24. dubna. To jsem se dopoledne dozvěděl z médií, že policejní odbory svolávají na 30. dubna večer demonstraci před ministerstvo vnitra na podporu jednání s ministrem. Byl jsem si téměř stoprocentně jist, že naše odbory to nejsou, protože doposud mám přehled o tom co děláme, byť to tak z „pochvalných“ anonymů nevypadá. Měl jsem pravdu, byli to kolegové z UBS, kteří mi sice později řekli, že by nám svůj úmysl oznámili, ale až by bylo všechno hotovo. Skrznaskrz solidní jednání, jak je u některých lidí dobrým zvykem. Třicátého ráno se u mne zastavil Miloš Plechatý. Dali jsme krátce řeč, já jsem mu řekl svůj názor. Potom se naše cesty rozešly. On se šel připravit na večerní jednání k Medvídkům, já za zastupujícím policejním prezidentem plk. JUDr. Brázdou, který mi bez problémů předložil dostupné materiály k platové problematice a byl ochoten jednat o nápravě nejen této oblasti. Byli však tací, kteří prohlásili, že se s prozatímním prezidentem bavit nebudou (snad proto, že vůči němu nebyli zcela slušní na některém diskusním fóru), takže neměli nic.

O to zajímavější byl večer, který bychom mohli trávit pálením čarodějnic. My jsme však setrvali s ministrem a vedením obou bezpečnostních sborů MV. Při takovém jednání tváří v tvář je to trochu jiné, než na papíře nebo ve skrytu přezdívky na diskusním fóru. Nepomůže ani masová podpora před Kachlíkem. Tam nahoře je každý sám a pozná se velmi brzy, jestli operuje jen s dojmy a kdo s fakty. Ale nebudu zabíhat do podrobností, protože ani v tomto poměrně razantním projevu bych nerad někomu ublížil. Výsledek bychom si ale měli zapamatovat – bylo dohodnuto, že a) do 30. 06. 2007 bude vytvořen ZPPP ke 150 přesčasovým hodinám, b) se ve druhé polovině vytvoří expertní skupina včetně odborářů, která bude pracovat na komplexní novele zákona, c) po polovině roku se sejde jednání všech stran znovu a vyhodnotí se vývoj platů za první pololetí, d) Miloš Plechatý prohlásil před kamerami, že už UBS nebude pořádat žádné nátlakové akce. Všechno to jsou informace, ověřitelné ze zápisu z jednání.

V uvedených závěrech je několik sporných bodů. Za a) do 30. 6. nebyl vydán ZPPP, který by upravoval aplikaci § 112 odst. 2 z. č. 361/2003 Sb., tedy tzv. „balíčku 150 hodin“. Ve hře byly dvě varianty. Jedno znění by mohlo být např. toto: „služební funkcionáři budou dodržovat zákon a nařizovat neplacené přesčasové hodiny jen v souladu s ním“. Tedy pokyn, stejně potřebný jako nepřeberná řada jiných, ale ve své podstatě bezvýznamný. Jak totiž donutit ty služební funkcionáře, kteří zákon porušuji, k jeho dodržování podzákonnou normou? Už vidím jejich touhu dodržovat vnitřní předpis, když nedodržují zákon (nehovořím samozřejmě o všech, solidní kolegové prominou).

Druhá varianta, navrhovaná UBS, by naváděla služební funkcionáře k tomu, aby se služba přesčas řešila tzv. podplánováním těchto přesčasových hodin v rámci služební pohotovosti. To by v praxi znamenalo, že každá hodina služby přesčas by byla konána v době služební pohotovosti. Tím by byla splněna podmínka nároku na služební příjem či náhradní volno za práci přesčas, jak je uvedeno v § 126 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb. Tento postup je ale nezákonný a ani dobrá víra jej tohoto cejchu nezbaví.

Pokud se vám zdá zadání trvalého úkolu policejního k dodržování aplikace § 112 odst. 2 z. č. 361/2003 Sb. jako nic neřešící, asi se neshodneme. V úkolu je uvedeno, že platí pro všechny služební funkcionáře, tedy i pro vedoucího na malém oddělení, který třeba jako jediný na okrese nechce rozumět ani zákonu, ani svým lidem. Myslíte, že toho probudíte křikem na náměstí? Je jiná a daleko účinnější cesta. Upozornit na to, že neplní úkol, který platí i pro něho a že porušuje, obchází nebo zneužívá zákon. Konkrétně – kdo, kde, kdy a jak. Máte na okrese svého předsedu odborů, ten se obrátí na ředitele a věc se vyřeší. Nebo ne? Tak se vyřeší na kraji nebo na prezídiu. Příslib od nového policejního prezidenta je a vůle řešit takové případy rovněž. Ale bez vaší reakce se nestane nic. Pokud přijdu za ministrem nebo policejním prezidentem a ten se mne zeptá, jaké máme poznatky ke zneužívání přesčasových neplacených hodin, mohu mu pak odpovědět asi takto: „slyšel jsem, že v jednom kraji, v nějakém okrese, na bezejmenném oddělení se říká, že se asi porušuje zákon.“ O čem to debata? O ničem.

Říkáte, že u vás odborová organizace není nebo nefunguje podle vašich představ? Tak si jí vytvořte nebo změňte její styl práce. Chcete návod nebo poradit jak? Stačí napsat nebo zavolat a řešení se najde. Možná si pamatujete, jak jsme léta skuhrali, že nemáme 40% organizovanosti, že se s námi nikdo nebaví, že nic nemůžeme, atd. Teď nic takového neplatí, odbory dostaly takové možnosti, o jakých se jim nesnilo. Možná právě proto je ne každý dokáže využít, protože přišel o „ochrannou“ 40% formulku, která ho zbavovala odpovědnosti.

V této souvislosti je příležitost přestat se na chvíli navážet do kolegů z UBS a hrábnout také trochu do vlastních řad. Rád bych vás seznámil s tím, jak se na činnosti svazu podílejí základní organizace. Jen pro příklad: připomínky k reformě policie – celkem čtyři z více než osmdesáti ZO; požadavek na zasílání interních předpisů k připomínkám – čtyři odpovědi; odpovědi na výzvu a účast na demonstraci ČMKOS – nula, reakce na dopis UBS k demonstraci – tři, reakce na stanovisko VV NOS – dvě. A tak bych mohl pokračovat dál. Ano, jsme dobrovolná organizace, nikdo nemůže nikoho k práci nutit. To jen pro dokreslení a pro některé naše členy, kteří vyvíjejí větší aktivity v diskuzích než kde jinde. Ovšem ani v republikovém Výboru nejsou všichni příkladem. Tím se nechci dotknout těch organizací a jednotlivců, stabilně pracujících dobře nebo těch, kteří se vyhrabávají z minulých problémů po svých předchůdcích. Ostatně každý velmi dobře ví, o kom mluvím. Proto bych velmi rád poděkoval všem pracovitým za to, co doposud pro své kolegy udělali. Tuto část nepíšu proto, abych někoho buzeroval. Chci jen ukázat, že hodně záleží na přístupu už na základních organizacích, na útvarech v okresech. Všichni máme rozsáhlá oprávnění ze zákona, máme i lepší kredit než v minulosti a jsme považováni za partnery v daleko širší míře. Využijme toho nebo se od této šance odstavíme sami.

Vrátím ze zpět k závěrům z porady u ministra. Dohoda o vytvoření komise k novelizaci zákona je jasná. Měli bychom následovat příklad kolegů z UBS a říci, že už se s ministrem bavit nebudeme a nechceme o ničem jednat? Odmítali bychom šanci podílet se na novelizaci a vzdávali se možnosti něco ovlivnit. Řekněte svůj názor. Pokud máme v komisi být, budu rád, když poskytnete své zkušenosti a zasednete v ní.

Možná si myslíte, že by bylo lepším řešením všech problémů účastnit se demonstrace na Staroměstském náměstí. Váš názor nezpochybňuji, ale pokusil jsem se trochu osvětlit, jak se všechno vyvíjelo a kde asi můžeme hledat pravdu. Já ani nikdo jiný nebudeme komukoliv bránit, aby se této nebo jiné akce zúčastnil. Jsme přece všichni svobodní a svéprávní lidé. Členství v odborech nezavazuje k jednotnému názoru a stejnému postupu.

Vadí mi ale několik věcí, které nejsou nepodobné shora zmíněné nominaci na policejního prezidenta nebo masové demonstraci před ministerstvem vnitra. To je zcela nesporný fakt, že naši kolegové z UBS beze slova předem oznámí mně a Láďovi Mühlfeitovi, že pořádají demonstraci a co my na to. A ještě než hasiči odpoví, UBS stanoví i termín. Na férovku, jako vždycky. Čeho chcete pánové tímto dosáhnout? Zlikvidovat ty staré, zkostnatělé, nepokrokové odbory a především jejich předsedu, kariéristu, hrabálka, tyrana? Že by odplata za odmítnutí nejvyššího místa ve Strojnické? Nebo snad za to, že jsme vám pomohli dostat se na jednání s vedením ministerstva a policie? Že jsme vám, možná díky naší hlouposti, poskytli cesty, které jsme si sami pracně vyšlapali? Že vás i díky našemu vlivu nikdo dosud nijak neperzekuoval? Ano, rozumím vám velmi dobře – spolupráce skončila, zapomeňte, teď jsme tady my. Noví, lepší, účinnější. Jako z TV reklamy na prací prášek.

Když už jsem se zmínil o televizi, pro pobavení trochu odlehčíme. Určitě znáte Mr. Beana, postavu trochu komickou, trochu poťouchlou. Nedávno jsem si vybavil jednu z epizod, kdy si tento človíček píše vánoční pohledy, hází si je do vlastní schránky a poté je radostně čte. Docela k smíchu, kdyby zde nebyla jiná souvislost. Ta je k pláči nebo spíše k politování. A nemusíme pro ní chodit do až Anglie. Stačilo v době nedávné zavítat na diskusní fórum UBS a bedlivý pozorovatel si zde mohl díky IP adresám ověřit zarážející fakt. Jedna a tatáž osoba či osoby, samozřejmě pod několika nepravými jmény, napodobujíce Beana diskutuje sama se sebou nebo s podobnými uměle znásobenými osobnostmi. Nejde však o sváteční přání nebo přátelskou debatu, ale o názory, které stojí za to ocitovat (v původním znění bez českých titulků):

Reakce na odbory(polda v 6TT – 28. 04. 2007 18:35)

Tak jsem čerstvý příspěvkář na tomto webu. Už jsem musel prostě reagovat. Pánové z NOSP. Zklamali jste mě a příští týden vystupuji z NOSPu. Nechápu, jak máte odvahu kritizovat někoho, kdo vás rozhýbal. Kolegové z UBS jste podtrhli a ne oni vás. Vidí to tak mnoho členů z odborů NOSP, kteří pravda nečinní to, co by měli a jsou jen z řad 3-4TT /tedy od nás z okresu/. Odcházíme a budeme klidně čekat těch půl roku, než budeme moct vstoupit ke klukům, protože radši poctivost a výsledky jejich cestou, než bláboli cestou vaší z které vznikl i vaší vinou z. č. 361/03 Sb. Zdar a hrrr na mě nejvyšší odboráři co jen jednáte.

Pozn. aut.: IP adresa Pitbulla, který nikdy členem NOSP nebyl.

Pro UBS Náhlovský(Hlídkař - 01. 05. 2007 18:42)

- Je mezi námi velká většina příslušníků, kteří nechtějí, aby se do zákona příliš "vrtalo", jelikož je riziko že by se zároveň mohly upravit výsluhy směrem dolů.- Můj názor je, že bych toto riziko klidně podstoupil, pokud by bylo odstraněno 150 hodin odpracovaných zdarma, a vrátili se veškeré příplatky. Nevěřím totiž příliš tomu, že by se v současné době radikálně výsluhy změnily. Důsledky případné připravované velké změny výsluh směrem dolů jsou asi každému jasné. Chci tím tedy říci, že pro nápravu křivd (150, příplatky atd.) není zrovna velká podpora z řad dlouho sloužících příslušníků. Zároveň koho nejvíce pálí příplatky a 150 hod., dlouho sloužící? Prostě nás, co bychom chtěli změny v zákoně je menšina. Toho si jsou politici vědomi a proto je takový "zájem" s tím něco dělat.Tím se nechci dotknout dlouho sloužících kolegů, kteří brání své zájmy (výsluhy). Konstatuji jen současnou a budoucí situaci se zákonem 361/2003 Sb., ve znění pozdějších změn.

Pozn. aut.: IP adresa Aloise Náhlovského

Pro kriminalistu(z lidu – 02. 05. 2007 20:08)

Už je to zařízeno za to flákání v práci ti odeberu výsluhy na které se jen klepeš. Nikdy jsi nic dobrého neudělal jen si se v práci zapsal a to je vše, takže plně podporuji novelizaci zákona která bude směřovat ke zrušení výsluh.

Pozn. aut.: IP adresa Aloise Náhlovského

Omezit výsluhy(polish2 – 02. 05. 2007 20:23)

Heslo roku 2007:- Omezit výsluhy a zaplatit za práci -

Pozn. aut.: IP adresa Aloise Náhlovského

Souhlas(naštvaný – 02. 05. 2007 20:26)

Máš pravdu polish2. Souhlasím jednoznačně s heslem na rok 2007:- Omezit výsluhy a zaplatit za práci -

Pozn. aut.: IP adresa Aloise Náhlovského

Souhlas s polish2(přísl. hasič – 02. 05. 2007 20:32)

Jasný, omezit výsluhy. Proč by měl někdo brát větší výsluhy, než mám já sl. příjem !!!!To je na palici.Chci dostat zaplaceno za práci a ne aby byl někdo za těžký prachy z výsluhy doma na gauči.

Pozn. aut.: IP adresa Aloise Náhlovského

Mají co chtěli(polish2 – 02. 05. 2007 20:36)

Ano mají staroušové co chtěli. Nás nehodlali podpořit s příplatky a se 150 hod., tak teď budeme zase mi pro omezení výsluh. Jsem zvědav jestli se dokáží dát dohromady a protestovat, jako jsme to dokázali my. Cha cha….

Pozn. aut.: IP adresa Aloise Náhlovského

Rozumný(z lidu – 02. 05. 2007 20:46)

Přesně tak, konec klepání se na tučné výsluhy. Pane Kalousek máte naši podporu. Výsluhy jsou přemrštěné a jen díky nim se u bezp. sborů drží neschopný staříci, kteří čekají na tučné výsluhy. S tím musí být konec.

Pozn. aut.: IP adresa Aloise Náhlovského

Konečně debata(polish2 – 02. 05. 2007 20:51)

Když se omezí výsluhy, tak budou peníze za každodenní práci. Výsluhy jsou černá díra financí !!!

Pozn. aut.: IP adresa Aloise Náhlovského

Výsluhy(z lidu – 02. 05. 2007 21:07)

80 % starých s výsluhami do této doby mlčelo k problémům a k petici, tak ať teď zase mají oni pro co bojovat. Chtějí výsluhy, tak ať se snaží něco pro to dělat a ne mlčet, když se dějí lumpárny na jejich mladších spolupracovnících. Teď ať se ukáží mlčochové. Oni raději však zmizí. No taky dobře.

Pozn. aut.: IP adresa Aloise Náhlovského

Výsluhy (z lidu – 02. 05. 2007 23:05)

Já bych věděl jak probudit spáče u sboru. Sáhl bych jim na výsluhy, to by bylo probuzení !!!

Pozn. aut.: IP adresa Aloise Náhlovského

Tohle už na webu nenajdete, archív je smazán, ale ve vytištěné podobě jsou tyto perly k dispozici v hojném množství.

Zarážím se nad čistotou myšlenek, chladnou hlavou a horoucím srdcem autora (ů), který (kteří) na jedné straně tvrdí, jak jim jde o zájmy policistů a na druhé straně je štve (štvou) proti sobě. Že by to bylo jen rozdvojení osobnosti? Pravděpodobně se lež a přetvářka stává součástí jejich „třídního“ boje. Nacházím paralelu s články o dvou policistech z Chrudimi, kteří nedávno zahynuli při dopravní nehodě. To, co jsme si mohli přečíst v diskuzi k této události na zpravodajských serverech, byla pěkně páchnoucí žumpa, pošpiňující všechny policisty. Chceme být i mezi sebou takoví? Posouzení nechám na Vás. Potrefení Beanové se určitě ozvou co nevidět sami.

Pak bude možné se jich zeptat – kdo vůbec jste, páni kolegové? Stanovy jste zcela bezostyšně obšlehli od Odborového svazu hasičů. V počátku vaší činnosti, když jste je zveřejnili na webu, jste dokonce z jejich textu v tom fofru zapomněli vymazat zkratku OSH. Má váš svaz nějakou strukturu, má své oficiální představitele, proběhl nějaký sněm, sjezd nebo slet, kde by jste se jednak představili a také řekli o co vám jde? Poskytujete svým členům něco z peněz, které jste získali různými sbírkami? Procházejí tyto prostředky účetnictvím, které zcela určitě vedete?

Na jaké adrese sídlíte, abychom mohli posílat policisty pro radu a pomoc, když nám už důvěřovat nemají? Vy jste snad byli ti, kteří zajistili návštěvu prezidenta a místopředsedů EuroCOPu v ČR už v květnu 2006? Vy jste díky tomu upozornili na nedostatky v naší policii? Jste snad členy této organizace a platíte toto členství ze svých příspěvků, že chcete Hienze Kiefera oslovovat? Myslím, že toho máte asi hodně co vysvětlovat. Možná vám to zabere tolik času, že se alespoň na chvíli přestanete chovat tak jako doposud.

Takže závěrem už jen pár slov. Předeslal jsem v úvodu, že si nebudu brát servítky a použil jsem i některé výrazy, které do běžné komunikace nepatří. Ostatně nezbylo nic jiného. Osobní urážky vůči mé osobě jsem ochoten přejít, protože svědčí o úrovni jejich původců. Dotýkají se mne ale urážky mých místopředsedů, ať už je to Saša Burda, Petr Tomek, Josef Horáček nebo Dan Bláha. Pro své kolegy udělali víc, než bezejmenní diskutéři. Vadí mi ale také snaha rozbíjet náš odborový svaz, který jsme, alespoň doufám, dostali z bahna ve kterém byl. To platí pro ty, kteří si říkají, že když už nemohou nebo nechtějí udělat nic sami, tak to zkazí jinému. Škoda jen, že se vždycky ozvou ti poškození a ublížení, ale málokdy ti, kterým někdo z nás pomohl.

Předpokládám, že jsem nepřesvědčitelné lidi utvrdil v jejich názoru na to, jaký(á) jsem ….. a že ti váhaví si udělali jasno. Na kterou stranu se přikloní je jejich věc, ale snad už budou vědět, na čem jsou. Jestli mi chcete něco říci, jsem ochoten se setkat s kýmkoliv a vysvětlit mu spoustu dalších věcí, které se ani sem nevešly. Snad jen Miloš Plechatý, Aleš Lehký a Milan Halberštát nebo jejich internetoví dvojníci nebudou těmi, se kterými bych chtěl nadále ztrácet čas.

Milan Štěpánek

Naši partneři

Menu