OSH | Odborový svaz hasičů

Představen projekt výstavby Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému ČR

V pondělí 11. prosince 2006 se v budově Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje v Hradci Králové ...

V pondělí 11. prosince 2006 se v budově Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje v Hradci Králové uskutečnilo setkání představitelů statutárního města Hradec Králové, Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR, HZS Královéhradeckého kraje a poslanců Parlamentu ČR za Královéhradecký kraj.

Primátor statutárního města Hradec Králové Ing. Otakar Divíšek a generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán představili společně přítomným projekt výstavby Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému ČR (IZS ČR). Pro realizaci projektu přicházelo v úvahu více vhodných lokalit. Město Hradec Králové bylo vybráno jako optimální zejména z následujících důvodů: nejvýhodnější poloha z hlediska dopravní dostupnosti z celé republiky, možnost spolupráce s odborníky z vysokých škol v Hradci Králové a Pardubicích, nezbytná navazující infrastruktura a v neposlední řadě i blízkost Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč (výzkumné a vzdělávací zařízení MV - GŘ HZS ČR).

Cílem projektu je vybudování jednotného Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS ČR, jehož obdoby existují ve většině států střední a západní Evropy a Česká republika je jednou z posledních zemí v EU, mimo Kypr a Maltu, jež takové národní centrum dosud nemá.

Podle navrženého projektu bude Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS ČR zahrnovat potřebné kapacity pro koordinaci a realizaci bezpečnostního výzkumu, vzdělávání odborníků v oblasti krizového řízení a polygon pro výcvik složek IZS ČR.

Vzhledem k výhodné dopravní obslužnosti (bezprostřední napojení na hradecké letiště) zde budou umístěny také sklady logistiky určené k poskytování humanitární pomoci do zahraničí. V tomto ohledu je projekt MV - GŘ HZS ČR v porovnání s obdobnými zařízeními v zemích EU ojedinělý.

Projekt přispěje ke zlepšení připravenosti státních institucí, představitelů měst a obcí, krizových štábů a složek IZS (HZS ČR, Policie ČR, zdravotní záchranná služba, kynologové, jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, atd.) na řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Druhotným, nicméně ne nevýznamným efektem projektu, bude revitalizace nevyužitého a chátrajícího areálu po Ministerstvu obrany a s tím spojený sociálně-ekonomický rozvoj města včetně zvýšení zaměstnanosti v regionu. Realizace projektu současně podpoří rozvoj podnikatelské sféry a mimo jiné vytvoří podmínky pro pořádání konferencí a obchodních výstav záchranářské a bezpečnostní techniky.

Projekt je součástí Integrovaného operačního programu (IOP), jehož řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj, a počítá s finanční alokací cca 2 mld. Kč, z čehož by 85% měly tvořit prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie.
Bc. Martina Žahourková

Naši partneři

Menu