OSH | Odborový svaz hasičů

Smuteční oznámení o úmrtí JUDr. Vladimíra Mühlfeita, bývalého předsedy OSH

V hlubokém zármutku oznamujeme všem členům, spolupracovníkům a veřejnosti, že navždy odešel JUDr. Vladimír Mühlfeit. Zemřel 11. února 2018 ve večerních hodinách ve věku 68 let.

JUDr. Vladimír Mühlfeit byl u zrodu samostatných hasičských odborů již v listopadu 1989, stal se druhým  předsedou Federálního Odborového svazu požárníků z povolání později Odborového svazu hasičů.  V těchto funkcích působil  od roku 1991 do roku 2008. JUDr. Vladimír Mühlfeit byl 14. května 1999 účastníkem rozšířené porady ministra vnitra na které bylo rozhodnuto, že hasiči se k 1. 1. 2001 dostanou do režimu služebního poměru. Stál také u založení Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni, pečující o sirotky po příslušnících bezpečnostních sborů kteří přišli o život při výkonu služby a těžce tělesně postižené kolegy.  Velice aktivně pracoval až do své smrti ve prospěch odborářů  ústeckého kraje  jako předseda krajské organizace OSH.  
Čest jeho památce!

Naši partneři

Menu