OSH | Odborový svaz hasičů

Schůzka předsedů.

Ve středu 8. července 2020 se sešli předsedové nejvýznamnějších odborových svazů, které zastupují zaměstnance a příslušníky bezpečnostních sborů – Bc. Pavel Bednář za OS SOO, Jiří Jílek za OS hasičů a Tomáš Machovič za Nezávislý odborový svaz Policie České republiky. Tímto setkáním navázali novou, užší spolupráci mezi jednotlivými svazy při obhajobě zákonných práv odborářů, zaměstnanců a příslušníků v bezpečnostních sborech. OSH.

Naši partneři

Menu