OSH | Odborový svaz hasičů

Ředitel nadace PhDr. Šutera podal zprávy o úspěšné činnosti nadace

Ředitel nadace PhDr. Šutera podal zprávy o úspěšné činnosti nadace vč. hospodaření. Genmjr. Štěpán v bodu různé uvedl, že jej žádá mnoho dobrovolných a ...

Ředitel nadace PhDr. Šutera podal zprávy o úspěšné činnosti nadace vč. hospodaření. Genmjr. Štěpán v bodu různé uvedl, že jej žádá mnoho dobrovolných a podnikových hasičů, aby pro ně zajistil pomoc této nadace a že se mu těžko vysvětluje, proč se na ně činnost nadace nevztahuje, když v názvu je slovo „ hasičů“. Dával v úvahu změnu statutu tak, aby se buď jasně týkalo jenom výkonu služby v HZS ČR, nebo aby se rozšířilo působení nadace na dobrovolné hasiče. V diskusi zazněly připomínky policejního prezidenta i zástupců obou odborových svazů. Ti připomněli m. j. že nadace byla založena nejen z iniciativy tehdejšího MV Grosse, ale také odborového svazu policie a že oba svazy vložily do jejího založení 350.000,- Kč. Po diskusi bylo konstatováno, že v platném statutu je jasně vymezeno „výkon služby“ a z toho nelze dovozovat jiný výklad, než že se vztahuje pouze na příslušníky PČR a HZS ČR. Bude-li kdokoliv chtít měnit statut, má možnost podle jednacího řádu předložit příslušný procedurální návrh.

Naši partneři

Menu