OSH | Odborový svaz hasičů

Novela zákona o služebním poměru jde do třetího čtení

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projedná ve třetím čtení návrh novely zákona č. 361/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuálně projednávaný tisk: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=410. Odborový svaz hasičů byl po celou dobu přípravy vládního návrhu zastoupen ve skupině připravující text novely. Během projednávání bylo třeba příjmout několik kompromisních úprav. Na závěr jednání komise došlo ke shodě odborových organizací působících v bezpečnostních sborech i zástupců vedení bezpečnostních sborů. Odborový svaz podporuje návrh ministra vnitra Jana Hamáčka obsažený v tisku 410/0 ve všech částech návrhu (řešení § 48 odst. 3, otázku stabilizačního příplatku i postavení bývalých příslušníků BS). Zdeněk J. Oberreiter, předseda OS hasičů

Naši partneři

Menu