OSH | Odborový svaz hasičů

Když je velký vítr překážkou v práci

Také jste dnes kvůli větru dlouho čekali na zpožděný vlak, autobus nebo tramvaj? Obecně platí, že zaměstnancům se v případě nepříznivých povětrnostních situací, kdy se nemohou dostat do práce, poskytuje volno na nezbytně nutnou dobu bez náhrady mzdy. Zaměstnancům těžce zdravotně postiženým zaručuje přímo předpis v takovém případě náhradu mzdy nebo platu na dobu, nejvýše jednoho dne. Jinak ale platí, že jde o překážku v práci podle zákoníku práce, který je veden zásadou „co zákon nezakazuje, dovoluje“ a tedy i když nařízení vlády říká „zaměstnavatel poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy“ může zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy. To je věc jeho dobré vůle. Podle zákona se obecně jedná o tzv. důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance. Upravuje to nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Tak a teď šup do práce :-)

Naši partneři

Menu