OSH | Odborový svaz hasičů

Jednání Výkonné rady OS hasičů

Včera 9. 11. 2022 proběhlo v Třešti u Jihlavy jednání VR OSH. Pozvání na tuto akci přijali, generální ředitel HZSČR genpor. Vladimír Vlček, předseda ČMKOS Josef Středula. Z důvodu pracovního vytížení se omluvil ministr vnitra Vít Rakušan. Vystoupení hostů v dopolední části, bylo věcné a hodnotilo jak dobu současnou, tak výhled do budoucna. Následovala diskuze a otázky delegátů (předsedů ZO). Na konec dopoledního programu vyjádřili delegáti podporu Josefu Středulovi v jeho kandidatuře na prezidenta republiky. V odpolední části byl schválen rozpočet na rok 2023, dotace do pojistek, novelizovaná pravidla VPF a bylo přijato Usnesení, které uvádím v příloze. J. Jílek předseda.

Usnesení

Naši partneři

Menu