OSH | Odborový svaz hasičů

Jednání s ministrem vnitra 25.června 2019

Předseda NOS PČR Milan Štěpánek a první místopředseda OSH Jiří Jílek dnes v odpoledních hodinách jednali s ministrem vnitra Janem Hamáčkem.

Ministr vnitra Jan Hamáček dnes přijal předsedu NOS PČR a prvního místopředsedu OSH na základě jejich aktuálního požadavku, který souvisí s projednáváním návrhu rozpočtu na rok 2020 vládou ČR.

Oba odboroví představitelé i ministr vnitra odmítají pouhé 2% navýšení rozpočtu pro příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů pro příští rok jako zjevně nedostačující. Odbory plně podporují ministra vnitra ve snaze o dosažení výrazně vyššího nárůstu objemu na služební příjmy a platy v roce 2020. Ministr byl seznámen s požadavkem odborových svazů na osmiprocentní nárůst pro příští rok.

Oba zástupci také s ministrem jednali o zamýšleném snižování počtu zaměstnanců a vyjádřili s tímto krokem zásadní nesouhlas, neboť příslušníci obou sborů se při výkonu služby bez kolegů a kolegyň občanských zaměstnanců neobejdou.

V průběhu jednání ministr prohlásil, že se absolutně nepočítá se žádnou restrikcí výsluhových nároků s tím, že toto již mnohokrát popřel. Nicméně je nutné to příslušníkům znovu sdělovat a ubezpečit je, že na tomto jeho postoji se nic nemění a žádný návrh na zásah do zákona nemá naději na úspěch.

Milan Štěpánek, Jiří Jílek.

 

Naši partneři

Menu