OSH | Odborový svaz hasičů

Jednání komise pro novelizaci služebního zákona

Dnes 24.11.2022 se sešla komise pro přípravu novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů č. 361/2003 Sb. na svém 2. jednání. Za OS hasičů se zúčastnili předseda Jiří Jílek a místopředseda Mgr. Petr Papoušek. Komise projednala v obecné rovině došlé připomínky a náměty a byl stanoven limit v souladu s vedením resortu Ministerstva vnitra pro další projednávání. Novela služebního zákona se nebude týkat výsluhových náležitostí, odchodného a zavedeného systému služebních hodností a hodnostního označení. Další připomínky a podněty budou dále vyhodnoceny v předpokládaném termínu do 31.12.2022. Nabytí účinnost novely se pak předpokládá od 1.1.2025. J. Jílek.

Naši partneři

Menu