OSH | Odborový svaz hasičů

Informace z dnešního jednání na MPSV s ministrem Marianem Jurečkou

Dnes se uskutečnilo jednání zástupců OS RoPo s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou na téma platy ve veřejném sektoru v roce 2022. Odborová delegace vyjádřila zklamání nad rozhodnutím vlády z 29. 12. 2021, kdy téma platy na rok 2022 nebylo projednáno se sociálním partnerem, tedy odbory, nebyl dodržen postup podle zákoníku práce, zákona o státní službě a ustanovení dle Kolektivní dohody vyššího stupně. Ministr práce byl odborovou delegací upozorněn na neutěšený stav u zaměstnanců ve veřejných služeb a správě, kdy u jedné skupiny došlo k částečnému a nedostačujícímu navýšení platů a u druhé, daleko početnější skupině, byly platy na rok 2021 dokonce zmrazeny (již druhý tok po sobě). Argument vlády byl, že navýšení obdrželi pouze zaměstnanci v první linii boje s koronavirem. Toto odborová delegace jednoznačně odmítla, protože drtivá většina zaměstnanců, kterým byl plat zmrazen, též svojí činností působí v první linii a navíc se v mnoha případech jedná o nejméně odměňované zaměstnance. Odboroví vyjednávači upozornili na řadu otevřených dopisů adresovaných ministrům či předsedovi vlády o zklamání, naštvanosti a demotivaci zaměstnanců ve veřejném sektoru. Ministr Jurečka byl vyzván k přehodnocení rozhodnutí vlády tak, aby od 1. 4. 2022 došlo k valorizaci platů, a to platových tarifů. Ministr práce a sociálních věcí vnímá argumenty odborů, chce nadále jednat nejenom o platech na letošní rok, ale i o valorizaci platů na rok 2023. Po výzvě odborů, že je nutné začít vyjednávat o platech na rok 2023 již v měsíci únoru, přislíbil další jednání na přelomu měsíců února a března 2022. Důležité je, že se nevyhýbá ještě jednání o platech na letošní rok. Zároveň garantoval, že premiérovi připomene dopis OS RoPo a výzvu k jednání. J. Jílek předseda

Naši partneři

Menu