OSH | Odborový svaz hasičů

Informace předsedy OSH k připravované novele zákona o služebním poměru

V minulém týdnu se mezi příslušníky BS začala šířit fotografie odůvodnění změny nároku na výsluhové náležitosti. Dle našich informací, není tento text obsažen v návrzích na změny služebního zákona a nevíme odkud se tato fotografie šíří. Komise pro přípravu novely ve které má OSH své zástupce se sešla zatím pouze jednou. V polovině června uplynula lhůta pro shromažďování podnětů k novele. K vyhodnocení došlých podnětů tak zatím nedošlo. Zatím je předčasné přijímat jakékoliv závěry z různých tzv. zaručených informací, které se čas od času objevují. Rovněž stále platí slib ministra vnitra, že výsluhových náležitostí se novela negativně nedotkne, dopis zveřejňuji v příloze. OSH celou věc nadále sleduje. J. Jílek předseda.

Dopis MV

Naši partneři

Menu