OSH | Odborový svaz hasičů

Informace k článku ze dne 7. 3. 2005 (viz níže)

Jednání výboru jsme se chtěli zúčastnit v rámci veřejné přístupnosti, garantované zákonem o jednacím řádu sněmovny. Na vrátnici GŘ jsme se však ...

Jednání výboru jsme se chtěli zúčastnit v rámci veřejné přístupnosti, garantované zákonem o jednacím řádu sněmovny. Na vrátnici GŘ jsme se však dozvěděli, že jednání proběhne na pracovišti GŘ, podléhajícím režimu utajení. Po naší urgenci dodržování zákona se dostavil pracovník GŘ, kterému jsme sdělili náš názor – vyloučit účast veřejnosti lze jen ze zákonem stanovených důvodů a ty naplněny nebyly. Pokud je vedlejším záměrem GŘ předvést poslancům v rámci jakéhosi semináře, či exkurse moderní operační středisko, nic nebrání tomu, aby tak učinil pro poslance, kteří mají příslušnou bezpečnostní prověrku ( což však apriori nemusí být všichni, v tom případě by také došlo k porušení zákona). Na samotném jednání výboru, které je v programu sněmovny avizováno jako projednání zprávy o stavu HZS ČR, však snad nic tajného není, mělo by být proto realizováno v některé ze zasedaček, které nejsou v režimu utajení. Po sdělení tohoto názoru pracovník odešel do „utajených prostor“ a po chvíli se vrátil se sdělením, že se pan GŘ zeptal poslanců, zda si přejí účast veřejnosti, načež oni záporným pokýváním hlavou dali najevo, že nikoliv. Stav HZS ČR nám tedy i nadále zůstává znám „pouze“ z praxe našich členů. Nemyslíme si, že šlo ze strany GŘ o úmysl, spíše se podle nás jednalo o nedorozumění a nedotažení organizační přípravy výjezdního zasedání sněmovního výboru a zprávu o stavu HZS si jistě zakrátko budeme moci přečíst.

Naši partneři

Menu