OSH | Odborový svaz hasičů

Důchod vers. příspěvek za službu – TV NOVA

V pátek odvysílala TV Nova zprávu o možných žalobách bývalých příslušníků PČR a HZS ČR na ministerstvo vnitra, které jim špatně vyměřuje důchody. Dle Novy ...

V pátek odvysílala TV Nova zprávu o možných žalobách bývalých příslušníků PČR a HZS ČR na ministerstvo vnitra, které jim špatně vyměřuje důchody. Dle Novy jim při dosažení důchodového věku přiznává zásadně jenom starobní důchod, čímž může některé z nich připravovat měsíčně o několik tisíc Kč, o které mohli brát více, kdyby namísto starobního důchodu pobírali příspěvek za službu. Přiznávám, že jsme se s takovým případem, resp. stížností ještě v naší praxi nesetkali. Vůbec nás totiž nenapadlo prověřovat si, jak je v praxi aplikováno ustanovení § 118 odst. 2 zákona č.186/92 Sb. o služebním poměru. Z něj vyplývá, že při souběhu nároku na příspěvek ( za službu) a na starobní (plný, nebo částečný invalidní) důchod, náleží oprávněnému PODLE JEHO VOLBY BUĎ PŘÍSPĚVEK, NEBO DŮCHOD. Toto ustanovení je však v rozporu s § 116 odst.4, podle kterého příspěvek za službu nenáleží ode dne vzniku nároku na starobní důchod, z čehož zřejmě vychází ministerstvo vnitra ve své aplikační praxi. Jediný 100% závěr, který zatím můžeme učinit je, že zákon je napsán špatně a dvě jeho ustanovení si vzájemně odporují. Tím samozřejmě není dotčeno právo kohokoliv soudit se o svůj nárok, vyplývající z § 118 odst. 2, pokud mu možnost volby byla upřena. Blíže se k tomu vrátíme, až se nám podaří získat konkrétní judikaturu, event. i nějaké oficiální výkladové stanovisko ministerstva vnitra. JUDr.Vladimír Mühlfeit

Naši partneři

Menu