OSH | Odborový svaz hasičů

Dnes proběhlo druhé kolo jednání o platech ve veřejné sféře.

Dnes proběhlo dlouho očekávané jednání mezi zástupci odborových svazů sdružených pod ČMKOS a zástupci Vlády ČR o valorizaci platů ještě pro rok 2022. Toto jednání navazovalo na, z pohledu odborů, neúspěšné rokování dne 25. května 2022. Odborová delegace opět ministrovi práce a sociálních věcí, ministrovi financí a ministrovi pro místní rozvoj zopakovala požadavky na valorizaci platů: zachování kupní síly zaměstnanců veřejného sektoru v kontextu výše inflace (cca 15 %), valorizaci tarifů od 1. 7. 2022. Návrh se týká také příslušníků bezpečnostních sborů. I s vědomím, že odbory jsou ztotožněny s poklesem reálných příjmů zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Vláda přišla se dvěma návrhy % valorizace, kdy jeden z nich znamenal propad a druhý brutální propad příjmů zaměstnanců veřejné sféry. Jeden návrh představuje valorizaci k 1. 7. 2022, druhý až od 1. 9. 2022. Oba návrhy chce realizovat rozdílem mezi těmi zaměstnanci, kterým byl pro rok 2022 navýšen příjem, a těmi, kterým byly zmrazeny na rok 2022 platy. Vládní strana deklarovala cíl rozhodnout o valorizaci platů do konce června v kontextu revize státního rozpočtu na rok 2022. Výsledek tohoto jednání: vládní strana vnímá návrh odborů, bude jej předkládat Koaliční radě (K5) a seznámí s ním členy vlády. Zároveň přednese K5 vlastní návrhy valorizace platů ještě v tomto roce včetně termínu realizace. Vládní strana dala příslib, že se toto uskuteční nejpozději do 14 dnů a po jednání K5 by mělo následovat zasedání delegací odborů a vlády nad konečným návrhem K5. Shoda obou stran – není dohoda, v létě se začne vyjednávat o platech na rok 2023. Jiří Jílek předseda.

Naši partneři

Menu