OSH | Odborový svaz hasičů

Dnes je nám 30 let.

Mimořádný sjezd, rozdělující FOSPP a ustavující sjezd OSH v Bratislavě 23. ledna 1993 V důsledku rozdělení státu – ČSFR, bylo z praktických důvodů nutno rozdělit i FOSPP na dvě republikové nástupnické organizace. Stalo se tak na mimořádném sjezdu FOSPP v Bratislavě, který se vyznačoval kultivovaností vystoupení všech účastníků a nostalgickou náladou většiny z nich, což vystihl ve své závěrečné řeči předseda FOSPP JUDr. Vladimír Mühlfeit. Ještě téhož dne tamtéž vzhledem k dobré přípravě i ukázněnosti účastníků stihli delegáti z obou republik úspěšně absolvovat i ustavující sjezdy OSH a Odborového svazu hasičů Slovenské republiky (OZH). Prezidentem OZH byl zvolen Daniel Petrovič, viceprezidentem Peter Križanský. Ustavujícího sjezdu OSH se jako host zúčastnil náměstek ministra vnitra ČR Ing. Vladimír Zeman. Ze dvou nominovaných kandidátů byl zvolen předsedou OSH JUDr. Vladimír Mühlfeit ze ZO Litoměřice, místopředsedou OSH Josef Richter ze ZO Brno a dalšími členy předsednictva pánové Jaromír Kahánek ze ZO Frýdek Místek, Jiří Jílek ze ZO Mladá Boleslav, Miroslav Kadeřábek ze ZO Jindřichův Hradec, Jaroslav Vykoukal ze ZO Plzeň jih a Zdeněk Jindřich Oberreiter ze ZO Rychnov n. Kn.. Sjezd zvolil revizní komisi OSH ve složení Ivana Nohová ze ZO Hradec králové, Květoslav Zabák ze ZO Olomouc a Zdeněk Juřík ze ZO Jablonec n.N., přesedkyní RK byla zvolena paní Ivana Nohová. J. Jílek předseda

Naši partneři

Menu