OSH | Odborový svaz hasičů

Bublanova zmýlená, nebo cílená ?

Bublanova zmýlená, nebo cílená ? O odchodu prý uvažuje 30 tisíc policistů, vyděšených „zaručeným“záměrem vlády zrušit 1.7.2005 ...

Bublanova zmýlená, nebo cílená ?
O odchodu prý uvažuje 30 tisíc policistů, vyděšených „zaručeným“záměrem vlády zrušit 1.7.2005 odchodné. Ministr vnitra napsal „svým národům“ a fámu vyvrací . Také jsem odpovídal vyděšeným desítkám hasičů. Vláda jim nic sebrat nemůže. Zákony mění parlament, ani ten by to však nestihl. Bublanův návrh novely odloženého zákona o služebním poměru „jenom“ snižuje platy i „výsluhy“, kterých se od r.2003, díky platnému, nikoliv však účinnému zákonu dodnes nikdo nedočkal. V průměru ne pod současnou úroveň, ale u nejnižších tříd, u mladých, může dojít k mírnému propadu (!) platů. Chce-li se pan ministr postarat o svoje ovečky, měl by prosadit, aby ze 4,2 miliard, ušetřených odložením zákona byla aspoň jedna miliarda uvolněna právě na pokrytí hrozící deformace nového platového systému. Jinak by se neměl divit, že právě mladí příslušníci uvažují o odchodu. Pomoci by mu měli ministři financí, spravedlnosti a ministryně školství. Pánové proto, že stejný průšvih s mladými hrozí i u celníků a vězeňské služby, tedy v jejich resortech. Dáma proto, že pánové jí v posledním roce pomohli pro školství (zaslouženě) několikrát přidat, celkem přes miliardu. A pravda o náladách příslušníků bezpečnostních sborů ? Starší se těšili na zvýšení výsluh, které byly i v novém zákonu hluboko pod úrovní zahraničí, ale přece jen vyšší, než jsou dnes. Mladším hrozí propad platu a na maximum výsluhy se podle novely mohou dopracovat až po 35 letech, což nikdo ve službě kvůli přísné zdravotní vyhlášce nevydrží. A to ještě nevědí, že zákon je u jednoho z propouštěcích důvodů v rozporu s Listinou, u úpravy přesčasů v rozporu se směrnicí EU a u úpravy pohotovostí v rozporu s judikaturou Evropského soudního dvora. Takovými maličkostmi se ovšem v členské zemi nikdo z vlády, ani ze zákonodárců nehodlá zabývat. A je-li někdy na toto téma diskuse v televizi, jsou do ní zváni zásadně politikové, výjimečně šéfové sborů , nikdy však zástupci příslušníků. Mediální demokracie po česku. Masivní odchody z bezpečnostních sborů však podle mne nehrozí, ani kdyby zákon byl znovu odložen, mladší směnoví příslušníci by to dokonce přivítali. Všichni jsou však znechuceni politizací jejich zákona. Jak mají věřit, že žijí v právním státě, když ani rok a půl po té, co zákon vyšel černé na bílém, nemají jistotu, že bude vůbec někdy platit? Mám prý říci politikům, aby ten nový zákon příště vytiskli na jemnějším papíru, aby byl příslušníkům aspoň k čemu užitečný. Chtěl bych příslušníky uklidnit. Mohou si totiž již dnes být jisti aspoň jednou věcí: politici jim nepřidají více, než ostatním zaměstnancům státu. S výjimkou sebe samozřejmě.
JUDr.Vladimír Mühlfeit. Autor je předsedou Odborového svazu hasičů.

Naši partneři

Menu