OSH | Odborový svaz hasičů

Již více než 27 let pomáháme příslušníkům a zaměstnancům HZS ČR


Pietní akt v areálu muzea Policie

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 ve 14 hodin se koná pietní akt u pomníku padlých policistů a hasičů v areálu muzea Policie České republiky, ke Karlovu 1, Praha 2.

Datum: 08.11. 2017

Dilema hasičů

Nový film nazvaný Dilema hasičů vyzývá vládu, aby stanovila národní standardy pro zlepšení doby dojezdu a zahájení zásahu v tísňových situacích. Film ukazuje důchodkyni uvězněnou uvnitř…

Datum: 06.11. 2017

Léto s 211: Podporujte aktivně své zdraví

UPOZORNĚNÍ: Program Léto s 211 je ukončen. O příspěvek ve výši 211 Kč je možné požádat v období od 16. října 2017 do 15. prosince 2017. Nový program pro pojištěnce, kteří aktivně podporují…

Datum: 04.11. 2017Co jsme docílili a co děláme  pro naše členy:

 • zařazení činností při zásahu do I. skupiny rizika
 • v roce 2015 jsme docílili navrácení platů na úroveň před necitlivým snížením platů v roce 2011
 • ozdravné pobyty, odchodné, „renta“, úmrtné a jiné kompenzace
 • docílili jsme postupné navrácení tvorby FKSP na dvě procenta
 • poskytujeme naším členům nejlepší odpovědnostní a úrazové pojištění
 • členové OSH mají možnost být účastníky Vzájemného podpůrného fondu
 • z obou pojistných produktů se členům OSH  již dostalo pomoci za více než 120 mil. Kč
 • rozšířili jsme sociální výpomoci ze vzájemného podpůrného fondu, dosud jsme vyplatili 14 mil. Kč
 • bezplatné poradenství pro členy poradenskou infolinkou 840 888 230
 • expresní bezplatné právní poradenství „24 hod“
 • bezplatné poradenství v rámci právního poradenství ČMKOS
 • bezplatné zastoupení před soudem pro každého člena v rámci právní věci v přímé souvislosti s pracovním, nebo služebním poměrem
 • v roce 2003 jsme spoluzaložili Nadaci policistů a hasičů
 • jednáme v rámci ČMKOS s vládou o platech v nepodnikatelské sféře
 • jednáme nezávisle se zákonodárci obou komor Parlamentu
 • usilujeme o zařazení onemocnění hasičů rakovinou na seznam nemocí z povolání
 • účastníme se všech aktivit proti zdanění výsluh
 • aktivně se účastníme schvalovacího procesu legislativy v oblasti PO a služebního poměru
 • vyjednáváme v krajích o kolektivních smlouvách a FKSP
 • finančně podporujeme pořádání sportovních akcí našimi ZO
 • zajišťujeme pro členy výhodné smlouvy s T Mobile

Nebojujeme jenom proto, abychom vyhráli, ale hlavně proto, abychom se nedali.

Naši partneři

Menu