P O S T U P

 

při projednávání škody na majetku státu způsobené zaměstnancem při plnění pracovních

 

úkolů nebo v přímé souvislosti s ním

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šetří a projednávají se případy,

kdy zaměstnanec způsobil škodu na majetku státu při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním 

¬

Zaměstnanec

 

®

Odpovídá za škodu

 - podle zásad obecné odpovědnosti

- podle zásad zvláštní odpovědnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při

 

 

¬

Záznam o vzniku

(zjištění) škody

®

Provádí 

- odpovědný zaměstnanec

- kterýkoliv zaměstnanec na

základě ohlašovací povinnosti

- kontrolní orgán 

 

- zjištění škody

 

 

 

 

- oznámení o vzniku škody

 

 

 

 

 

- provedení inventury 

 

 

 

 

 

- nezakročení proti hrozící škodě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¬

Písemné oznámení

- do 3 dnů k zápisu

v evidenci škod

®

Zabezpečí 

- vedoucí zaměstnanec obhospodařující ty prostředky, na nichž škoda vznikla 

 

 

 

 

 

 

Zabezpečuje

- zjištění všech podstatných skutečností dodržování lhůt 

- projednání  odpovědným zaměstnancem 

- zpracování návrhu dohody

Šetření

®

Provádí

- pověřený zaměstnanec nebo

komise jmenovaná vedoucím zaměstnancem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o vyšetření škody včetně návrhu dohody

®

Zpracovává

 - pověřený zaměstnanec nebo komise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dohoda o náhradě

®

Vydává

 - vedoucí zaměstnanec oprávněný rozhodovat o náhradě škody