OSH | Odborový svaz hasičů

Již 30 let pomáháme příslušníkům a zaměstnancům HZS ČR


Jednání s Vládou ČR

Včera ráno proběhlo jednání předsedů zastupujících státní zaměstnance s Vládou ČR. Na jednání nebylo dosaženo shody o výši částky, o kterou by měly narůst platové tabulky. Vyjednávání budou…

Datum: 21.09. 2021

VIII. sjezd OS hasičů

V pátek proběhl VIII. sjezd Odborového svazu hasičů. ( konečně) Delegáti vyslovili důvěru vedení zvolenému v červnu 2020 v té divné covidové době. Vše v souladu s platnými Stanovami OSH. byl…

Datum: 18.09. 2021

Jednání o platech na rok 2022

Ve čtvrtek odpoledne proběhlo jednání zástupců odborových svazů zastupující zaměstnance veřejných služeb a správy s 1. místopředsedou Vlády ČR Janem Hamáčkem (garant za odměňování příslušníků…

Datum: 06.09. 2021Co jsme docílili a co děláme  pro naše členy:

 • zařazení činností při zásahu do I. skupiny rizika
 • v roce 2015 jsme docílili navrácení platů na úroveň před necitlivým snížením platů v roce 2011
 • ozdravné pobyty, odchodné, „renta“, úmrtné a jiné kompenzace
 • docílili jsme postupné navrácení tvorby FKSP na dvě procenta
 • poskytujeme naším členům nejlepší odpovědnostní a úrazové pojištění
 • členové OSH mají možnost být účastníky Vzájemného podpůrného fondu
 • z obou pojistných produktů se členům OSH  již dostalo pomoci za více než 120 mil. Kč
 • rozšířili jsme sociální výpomoci ze vzájemného podpůrného fondu, dosud jsme vyplatili 14 mil. Kč
 • expresní bezplatné právní poradenství „24 hod“
 • bezplatné poradenství v rámci právního poradenství ČMKOS
 • bezplatné zastoupení před soudem pro každého člena v rámci právní věci v přímé souvislosti s pracovním, nebo služebním poměrem
 • v roce 2003 jsme spoluzaložili Nadaci policistů a hasičů
 • jednáme v rámci ČMKOS s vládou o platech v nepodnikatelské sféře
 • jednáme nezávisle se zákonodárci obou komor Parlamentu
 • usilujeme o zařazení onemocnění hasičů rakovinou na seznam nemocí z povolání
 • účastníme se všech aktivit proti zdanění výsluh
 • aktivně se účastníme schvalovacího procesu legislativy v oblasti PO a služebního poměru
 • vyjednáváme v krajích o kolektivních smlouvách a FKSP
 • finančně podporujeme pořádání sportovních akcí našimi ZO
 • zajišťujeme pro členy výhodné smlouvy s T Mobile

Nebojujeme jenom proto, abychom vyhráli, ale hlavně proto, abychom se nedali.

Naši partneři

Menu